Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Toename anti-homogeweld uiterst verontrustend

7 juli 2011 -

Het aantal geregistreerde gevallen van discriminatie en geweld tegen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) steeg vorig jaar in Nederland met 54 procent, van 428 in 2009 naar 659 in 2010. Dat blijkt uit politiegegevens die de ministeries van Veiligheid en Justitie en BZK vrijdag publiceerden. COC Nederland spreekt van uiterst verontrustende cijfers en pleit voor het direct invoeren van voorlichting op elke school.

‘Deze toename is uiterst verontrustend’, vindt voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland. ‘De treurige conclusie is dat LHBT’s in Nederland dagelijks te maken krijgen met geweld en discriminatie, alleen omdat ze zichtbaar zichzelf zijn’.

Bergkamp erkent dat een deel van de stijging mogelijk te verklaren is uit de toegenomen aangiftebereidheid onder LHBT’s. ‘Maar ook dan is dit nog maar het topje van de ijsberg. Volgens eerder onderzoek van het ministerie krijgen zeven van de tien LHBT’s te maken met fysiek of verbaal geweld vanwege hun identiteit’.

Voorlichting verplicht

Bergkamp pleit voor een snelle invoering van verplichte voorlichting over homo- en transseksualiteit op elke school om geweld te voorkómen.

‘Vorige week bleek dat een overweldigende Kamermeerderheid daar voor is; het is cruciaal dat de regering hier nu direct werk van maakt’.

Uit onderzoek naar motieven van daders van homofoob geweld blijkt dat een gebrek aan voorlichting op school een voedingsbodem voor geweld vormt.

Hoger straffen

Bergkamp is verder zeer te spreken over de het pakket van maatregelen tegen discriminatie dat de regering vandaag bekend maakt.

‘Het verder verhogen van de strafeis bij discriminerend geweld, een landelijke campagne om de aangiftebereidheid te bevorderen en speciale aandacht voor geweld tegen vrouwen en transgenders; het zijn allemaal zaken die wij de afgelopen periode aan minister Opstelten hebben voorgesteld’, aldus Bergkamp.

Ook is de COC-voorzitter tevreden dat de aanpak van Roze in Blauw in heel Nederland wordt uitgerold. Het betreft hier een project van politiekorps Amsterdam-Amstelland, waarbij ‘roze’ agenten met succes werken aan een betere aanpak van anti-LHBT geweld en een LHBT-vriendelijk politiekorps. Roze in Blauw won dit jaar de Bob Angelo Penning, de COC-prijs voor LHBT-emancipatie.

De regering zal verder de gevoelens van (on-)veiligheid onder LHBT’s nauwgezet gaan volgen met de Veiligheidsmonitor. Ook zal de minister van Veiligheid en Justitie jaarlijks met het COC in gesprek gaan over de (aanpak van) LHBT-discriminatie.

Zie:

POLDIS 2010 – Landelijk Criminaliteitsbeeld Discriminatie van de Politie.

Kamerbrief Aanscherping bestrijding discriminatie van de ministers Donner van Binnenlandse Zaken en Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Zie voor meer informatie ons dossier Veiligheid en discriminatie.

Categorie:
Geloof & cultuur, Jouw belangen
Tags:
, ,