Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Tot Heil des Volks werft met boeken over ‘homohealing’

5 februari 2012 -

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt in een recent onderzoeksrapport dat ze ‘niet kunnen constateren’ dat de Different-therapie van de organisatie Tot Heil des Volks ‘gericht is op het behandelen of genezen van homoseksualiteit’. Volgens het COC zijn er echter tal van aanwijzingen dat de Different-therapie wel degelijk gericht is op ‘verandering’ van de ‘homofiele gerichtheid’. Tot Heil des Volks werft zelfs nieuwe abonnees voor haar tijdschrift De Oogst met boeken over homo-genezing.

Algemeen directeur Henk van Rhee van Tot Heil des Volks (THdV) stelde vorig jaar over de Different-therapie bijvoorbeeld: ‘Sommige cliënten trouwen na hun behandeling met een vrouw. Anderen kiezen voor een celibatair leven of onderdrukken hun gevoelens’.

Getuigenissen

Jochem Pleijsier, lid van de Raad van Toezicht van THdV, schrijft in 2007 in het Nederlands Dagblad_: ‘Heling van deze gevoelens kost vaak jaren en vergt veel inspanning en gebed’. Ruth Seldenrijk, voormalig lid van de Raad van Toezicht van THdV, beschrijft de Different-therapie in zijn boek Als je je anders voelt . Hij concludeert over homoseksualiteit: ‘…het is een gerichtheid waaraan kan worden gewerkt’. Zijn boek is mede door Tot Heil des Volks uitgegeven en wordt op hun website aangeprezen.

In zogenaamde ‘getuigenissen’ op de website van Different zijn uitsluitend verhalen te lezen van ex-cliënten die géén vorm geven aan hun homoseksualiteit en die in bepaalde gevallen zelfs een heteroseksueel huwelijk aangaan. Homoseksualiteit wordt consequent in verband gebracht met traumatische jeugdervaringen.

Zo luidt de getuigenis van een lesbische vrouw: ‘Door de gesprekken bij Different heb ik inzicht gekregen in hoe mijn lesbische gevoelens zijn ontstaan. Die hebben hun wortels in mijn jeugd’. Een andere vrouw meldt over de therapie: ‘Ik leerde dat mijn beeld van relaties en seksualiteit is misvormd door de zonde’.

Vervolgonderzoek

‘Hoewel Different naar buiten toe niet meer spreekt over ‘genezing’ van homoseksualiteit, zijn er tal van aanwijzingen dat men pretendeert homoseksualiteit te kunnen veranderen. Daarvoor ontbreekt niet alleen een wetenschappelijke grondslag, het is ook schadelijk voor mensen die toch al in een kwetsbare positie verkeren. Daarom willen wij dat minister Schippers de Different-therapie niet langer vergoed’, stelt COC-voorzitter Vera Bergkamp.

Dit beeld wordt bevestigd in het rapport van de IGZ. Daarin zegt een cliënt waar de IGZ mee gesproken heeft ‘dat de hulp van Different hem op termijn (zeker) geen verlossing of verbetering heeft gebracht’. Deze cliënt ‘benadrukt dat hij lange tijd erg heeft vastgehouden aan de ‘succesverhalen’ van degenen die er in slaagden hun homoseksualiteit niet langer te beleven’. De IGZ schrijft verder: ‘Hij heeft het als een last ervaren dat hij zichzelf als ‘verliezer’ ging zien omdat hem dit niet lukte’. Deze cliënt stelt verder een fundamentele vraag: ‘…of het reëel is om (op de langere termijn) vermindering van psychisch lijden van homoseksuele christenen te verwachten (is) in een klimaat waarbinnen homoseksualiteit wordt geproblematiseerd’. Vandaar dat deze cliënt erop aandringt dat ‘Different eerlijk is over haar zorgaanbod en de behaalde resultaten op langere termijn’.

Het COC dringt daarom bij de IGZ aan op vervolgonderzoek. Onze bevindingen over de werkwijze van Different zijn daarvoor naar de IGZ gestuurd.

Werven met boeken over homohealing

Het COC ontdekte verder dat Tot Heil des Volks voor haar maandblad De Oogst nieuwe abonnees werft met boeken van ex-gay Andrew Comisky en ex-lesbian Jeanette Howard. Beide auteurs beweren op grond van ‘eigen ervaringen’ dat homoseksualiteit door gebed ‘geheeld’ kan worden.

De boeken die Tot Heil des Volks als cadeau geeft aan nieuwe abonnees zijn Andrew Comiskey’s Kracht in zwakheid en Leunend op mijn geliefde – Leven met lesbische gevoelens van Jeanette Howard. Beide boeken zijn mede door Tot Heil des Volks uitgegeven.

Emotioneel kannibalisme

Comiskey en Howard zijn beide geïnspireerd door het werk van

Leanne Payne

, berucht omdat ze homoseksualiteit ‘emotioneel kannibalisme’ en bezetenheid door de duivel noemt. Haar bekendste boeken zijn Herstel van identiteit door genezend gebed en Crisis in mannelijkheid_.

Leanne Payne stelt daarin dat de ‘homoseksuele identiteit’ niet bestaat. Volgens Payne is homoseksualiteit namelijk een ‘irrationele, machtige en immorele bezetenheid’ veroorzaakt door (het onvertaalbare) woundedness en de seksuele gebrokenheid ten gevolge van de zondeval. ‘Groei’ naar een ‘gezonde genderidentiteit en gezonde seksuele relaties’ worden daardoor verhinderd. Counseling gecombineerd met het ‘helend gebed’ kan echter ‘genezing’ brengen. Counseling kan namelijk het moment in het leven van de homoseksueel waar het ‘fout’ ging blootleggen en daarna kan een ‘helend gebed door de kracht van Christus’ daar ingrijpen waardoor opnieuw groei mogelijk wordt.

Payne noemt homoseksualiteit een vorm van ‘emotioneel kannibalisme’. ‘Een fysiek zwakke kannibaal eet enkel het vlees van iemand die sterker is om daarmee diens kracht over te nemen’, stelt Payne. ‘Voor homoseksuelen is dat eigenlijk net zo: hen ontbreekt het aan mannelijkheid en daarom willen ze seks hebben met andere mannen’. Maar dat doel wordt niet bereikt volgens Payne, want ‘hoe kan een homoseksueel mannelijkheid verkrijgen als hij seks heeft met een andere homoseksueel die het ook mannelijkheid ontbreekt?’

Jochem Pleysier, lid van de Raad van Toezicht van THdV, prees het werk van Leanne Payne in het door hem in 2007 ingezonden artikel Homogevoelens zijn niet van graniet in het Nederlands Dagblad. Volgens Pleysier geeft Payne ‘in haar boek Crisis in mannelijkheid aan dat homoseksuele gevoelens het gevolg zijn van een psychische neurose’. Pleysier stelt dat de ‘conclusies en therapieën die beschreven worden’ het ‘resultaat’ zijn van ‘doorwrochte studies en in het geval van Leanne Payne, jarenlange psychotherapeutische ervaringen’.

Duivelse invloed

Jeanette Howard heeft Leanne Payne ontmoet tijdens conferenties van haar Pastoral Care Ministeries en doet daar uitgebreid verslag van. In haar boek Out of Egypt: One Woman;s Journey Out of Lesbianism schrijft ze dat ‘er voor kiezen om het lesbisch leven te verlaten, brengt ons in direct conflict met het rijk van Satan. Alleen als we dat begrijpen en bereid zijn een geestelijke oorlog te voeren, kan onze weg naar heelheid succesvol zijn’. Howard werkt ook als counselor om anderen te leren haar weg te gaan richting ‘gezonde vrouwelijkheid’.

Andrew Comiskey heeft zelfs samengewerkt met Leanne Payne alvorens hij Desert Stream Ministeries oprichtte en zijn wererldwijd – ook in Nederland – toegepaste ex-gayprogramma Living Waters ontwikkelde. Net als Payne stelt hij dat duivelse invloed de oorsprong van homoseksualiteit is. ‘Satan verheugd zich in homoseksuele perversie omdat het niet enkel buiten het huwelijk plaatsvindt, maar het ook God’s beeld van man en vrouw ontwijdt’.

Levend voorbeeld

In _Kracht in zwakheid wijst Comiskey de weg naar ‘heling’ door God’s genade – ook als het gaat om ‘seksuele zonde’.
Tot Heil des Volks  werft met boeken over ‘homohealing’
Comiskey presenteert zichzelf als het ‘levende voorbeeld’ daarvoor, want hij is ex-gay, met een vrouw getrouwd en daarna ook van de pornoverslaving ‘genezen’ waartoe de duivel hem tijdens zijn huwelijk wist te verleiden.

Comiskey zegt ook dat er ‘niet zoiets is als een homoseksueel persoon; er zijn enkel mensen die om diverse redenen stil zijn blijven staan of een zijweg gekozen hebben op hun weg naar volwassen heteroseksualiteit’. Volgens Comiskey is het mogelijk om met God’s kracht de weg naar ‘heelheid’ terug te vinden en waarachtig man of vrouw te worden zoals God ons gemaakt en bedoeld heeft.

Different-medewerker Reitze Siebesma is beïnvloedt door het werk van Comiskey. Tijdens een lezing in 2008 bij de stichting Onze Weg waar Different mee samenwerkt en waar Siebesma in de redactie van hun blad _BinnensteBuiten zit, liet hij dat duidelijk blijken door Comiskey kernachtig te citeren: ‘Ik heb geen man nodig, ik moet er een worden’. Volgens Siebesma betekent dit dat ‘homoseksualiteit ondermeer te maken heeft met hoe ik mijn man- of vrouwzijn beleef’ en dat leidt volgens Siebesma tot een ‘positieve ontdekking’, want ‘ik mag de man of vrouw worden die God voor ogen heeft’.

Desert Stream Ministeries is overigens ook meer dan eens betrokken geweest bij seksschandalen met jongeren die deelnamen aan het Living Waters-programma om van hun homoseksualiteit ‘geheeld’ te worden. In 2010 is de organisatie zelfs uit de evangelische kerk Vineyard Anaheim gegooid vanwege ‘seksueel misbruik van een jongere door een lid van de staf’.

Eerlijke voorlichting?

Tot Heil des Volks werkt overigens nauw samen met Living Waters Nederland – wat ondermeer blijkt uit de voor 8 februari a.s. geplande informatie- en gespreksavond in Ede.

Living Waters Nederland onderhoudt nauwe banden met de Stichting Toegepaste Pastorale Zorg (TPZ) – de Nederlandse tak van de Pastoral Care Ministeries van Leanne Payne. En tussen die stichting en de aan Tot Heil des Volks verbonden stichting Onze Weg bestaan eveneens intensieve banden. Zo hield de aan TPZ verbonden – en voormalig maatschappelijk werkster bij THdV – Alychet van der Hooning de feestrede tijdens het jubileum van Onze Weg in 2008. Voor minister Plasterk was vooral het feit dat Onze Weg zo duidelijk naar het werk van Leanne Payne verwijst een belangrijke reden om de al aan deze stichting toegekende subsidie weer in te trekken.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verwacht van Tot Heil des Volks dat er ‘eerlijke voorlichting’ over het ‘zorgaanbod en de (langere termijn) effecten’ van de Different-therapie gegeven wordt. Met het werven van nieuwe abonnees met de boeken van Comiskey en Howard voldoet Tot Heil des Volks daar in elkaar geval niet aan.

Zie verder ons dossier Different.

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, ,