Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Uitspraken paus ‘zeer goed nieuws’

19 september 2013 -

COC Nederland vindt de uitspraken van paus Franciscus ‘zeer goed nieuw’. “De paus zet vandaag opnieuw een stap in de goede richting door vast te houden aan zijn mildere koers ten aanzien van homo’s en lesbiennes”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.

Paus Franciscus doet zijn uitspraken over ondermeer homoseksualiteit in een interview met pater Antonio Spadaro, hoofdredacteur van het Italiaanse jezuitische tijdschrift La Civilta Cattolica, dat donderdag in zestien landen werd gepubliceerd. In dit interview spreekt de paus openhartig over zijn privéleven en zijn visie op de kerk. De paus zegt dat de Rooms-Katholieke Kerk zich ‘niet obsessief moet bezighouden met thema’s als homoseksualiteit en abortus’.

“We kunnen niet zo maar hameren op de problemen rond abortus, het homohuwelijk en het gebruik van anticonceptie. Dat kan niet. Ik heb nooit heel veel over die zaken gepraat, en dat is me vaak aangewreven”, zegt de paus. De kerk mag haar opvatting over homoseksualiteit verkondigen, maar omdat God ons in de schepping heeft vrijgemaakt moet de kerk  zich volgens de paus niet op een ‘spirituele manier’  mengen in het leven van homo’s en lesbiennes. De kerk sluit zich volgens de paus ook op door ‘bekrompen regels’ op te leggen. De paus kiest een andere benadering, waarin God aanwezig is in elk mens, hoe zondig diens leven ook mag zijn – waarbij de paus beklemtoont dat God groter is dan de zonde.

In juli leidden uitspraken van paus Franciscus over homoseksualiteit tot veel media-aandacht. In het vliegtuig van Rio de Janeiro, waar hij de Wereldjongerendagen had bezocht, terug naar Rome kreeg de paus van een journalist  een vraag over homoseksualiteit. “Wie ben ik om daarover te oordelen?”, antwoordde hij toen.

In het interview dat nu gepubliceerd is, gaat de paus daar dieper op in. “Iemand vroeg me eens, op een provocatieve toon, of ik kon instemmen met homoseksualiteit. Ik antwoordde met een andere vraag: “Zeg mij, als God naar homoseksuelen kijkt, steunt hij dan met liefde het bestaan van deze persoon, of wijst hij deze persoon af?”. We moeten altijd naar de persoon kijken. In het leven begeleidt God mensen. We moeten het­zelfde doen, vertrekkend vanuit hun sit­u­atie. Het is noodza­ke­lijk dat we dat met barmhar­tigheid doen. De kerk waar­naar ik streef is een thuis voor iedereen, geen kleine kapel waarin enkel plaats is voor een kleine groep ges­e­lecteerde mensen. We mogen de kerk niet reduc­eren tot een nest dat onze mid­del­matigheid beschermt.”

In het interview in het vliegtuig terug naar Rome liet de paus bijna terloops ook weten dat homoseksuele handelingen in de ogen van de kerk wel een zonde zijn, maar dat dit geen misdrijf is. Een uitspraak die van grote betekenis kan zijn, omdat in tientallen landen homoseksualiteit nog altijd strafbaar is.

COC-voorzitter Tanja Ineke vindt de uitspraken van de paus in het nu gepubliceerde interview goed nieuws. Het COC sprak in 2012 over de ‘obsessie’ van paus Benedictus met homoseksualiteit, maar zijn opvolger kiest voor een mildere koers ten aanzien van homo’s en lesbiennes. Ineke waarschuwt wel voor al teveel enthousiasme. De kerkvorst zwijgt namelijk over het praktiseren van homoseksualiteit. De toon en de insteek zijn wel verandert, maar de kerkelijke leer lijkt op dit punt ongewijzigd.

[Bron: COC NL & Vatican Insider – Foto Paus Franciscus: WikiCommons-Agéncia Brazil]

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur, homepage
Tags:
,