Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Uitspraken Paus zijn kleine revolutie

21 oktober 2020 -

De uitspraken van paus Franciscus over relatiewetgeving voor paren van gelijk geslacht zijn een kleine revolutie, vindt COC Nederland. De Paus zou voorstellen om geregistreerd partnerschap wettelijk mogelijk te maken voor paren van gelijk geslacht, zo bericht Associated Press (AP). Volgens AP doet de kerkvorst zijn uitspraak in een documentaire die op woensdag 21 oktober in première gaat.

“Al pleit de paus nog niet voor openstelling van het huwelijk, we kunnen hier toch wel spreken van een kleine revolutie”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Zijn uitspraak is van grote waarde voor Rooms-Katholieke lesbiennes, homo’s en biseksuelen. Eindelijk erkent de leider van de katholieke kerk hun recht op een wettelijk vastgelegde relatie.”

Volgens Oosenbrug is de uitspraak van de Paus ook van groot belang voor LHBTI’s in landen als Polen, waar machthebbers mensen met een beroep op het katholieke geloof discrimineren en vervolgen om hun seksuele oriëntatie: “Die regeringen kunnen zich niet langer verschuilen achter woorden van de Paus.”

De Paus stelt volgens AP in de documentaire: “We moeten zorgen voor een geregistreerd partnerschapswet. Dan zijn zaken juridisch goed geregeld. Daar sta ik voor.” Franciscus doet de uitspraak in de documentaire Francesco over zijn pontificaat van filmmaker Evgeny Afineevsky die op woensdag 21 oktober in Rome in première gaat.

“Homoseksuelen hebben recht om deel te zijn van de familie. Ze zijn kinderen van God en hebben recht op een familie. Niemand mag hierom worden uitgesloten of in de ellende worden gestort”, aldus de Paus in de documentaire.

Het LKP – de koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging – is blij dat de huidige Paus als eerste leider van de RKK zich zo duidelijk uitspreekt voor de wettelijke bescherming van homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen (LHB) in de samenleving. Het belang van deze uitspraak voor LHB’s in landen als Polen en Hongarije, waar de rechten van deze groep onder druk staan, kan volgens het LKP niet overschat worden. Het LKP wijst er echter wel op de uitspraken van de Paus nog veraf staan van een volwaardige plaats van LHBTI’s in de rooms katholieke kerk. Het huwelijk staat niet open voor paren van gelijk geslacht en het formele standpunt van de RKK is nog steeds dat zulke relaties ‘ongeordend’ zijn.

CDA Pride, het LHBTI-netwerk van het CDA, noemt het ‘behoorlijk revolutionair’ dat Franciscus als eerste paus de civielrechtelijke rechten van elk mens erkent en intrinsieke waardigheid ieder mens gelijktrekt.

Onder Paus Johannes Paulus II, en onder leiding van de latere Paus Benedictus XVI – toen nog kardinaal Joseph Ratzinger, stelde de katholieke Congregatie voor de Geloofsleer in 2003 nog dat ‘respect voor homoseksuele mensen nooit op enigerlei wijze mag leiden tot goedkeuring van homoseksueel gedrag of de wettelijke erkenning van homoseksuele relaties’.

Als aartsbisschop van Buenos Aires zou Franciscus zich al eerder hebben uitgesproken voor geregistreerd partnerschap voor paren van gelijk geslacht. Eerder tijdens zijn pontificaat sprak hij over landen die het geregistreerd partnerschap openstellen voor paren van gelijk geslacht om rechten beter te regelen. Niet eerder toonde hij zich als Paus echter zelf zo duidelijk voorstander van een wettelijke regeling.

[Bron: COC NL – Foto Paus Franciscus: CC-Agencia Brazil]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , ,