Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Verschillen in visie op homoseksualiteit in Friese kerken

25 juni 2014 -

De visie op homoseksualiteit verschilt van kerk tot kerk in Friesland. Dat blijkt uit onderzoek van Anne de Groot op verzoek van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden.

Anne de Groot heeft als NHL Hogeschool-student van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) onderzoek gedaan naar de situatie rondom homoseksualiteit in Friese kerken. Zij deed dit in het kader van haar stage bij COC Friesland. Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden, die van 2012 tot en met 2014 koplopergemeenten LHBT-beleid zijn. De provincie Fryslân heeft als financier aan het project bijgedragen.

De resultaten van het onderzoek komen voort uit interviews met 27 kerkelijke voorgangers. Uit het onderzoek blijkt dat de visies op homoseksualiteit van kerk tot kerk verschillen. De verschillen zijn zowel afhankelijk van de kerkelijke stroming (PKN, Rooms-Katholiek enz.) als van de opvatting van de individuele voorganger, waardoor de visie ook binnen een stroming afwijkend kan zijn.

Ook valt op dat er binnen veel kerken beweging is omtrent dit onderwerp. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het noemen van homoseksualiteit in het beleidsplan, waardoor het voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen duidelijk wordt wat de visie van hun kerk is.

Het rapport van Anne de Groot zal worden aangeboden aan wethouder Sjoerd Tolsma, op donderdag 3 juli a.s. om 10.00 uur bij de gemeente Sneek. Vanaf die datum is het rapport beschikbaar.

[Bron: COC Friesland – Foto Hervormde Kerk Warstiens, Friesland – CC-Bouwe Brouwer]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, ,