Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Breid monkeypox vaccinatiecampagne snel uit naar iedereen die risico denkt te lopen’

21 juli 2022 -

Breid monkeypox vaccinatiecampagne snel uit naar iedereen die risico denkt te lopen. Die oproep doet COC Nederland aan minister Kuipers (VWS) en Kamerleden. Ook organisaties als Soa Aids Nederland en PrEPnu pleiten voor uitbreiding van de vaccinatiecampagne.

UPDATE 16 augustus: naar aanleiding van onze oproep van 5 augustus stellen Tweede Kamerleden van VVD (Tielen en Van der Woude) en PvdA (Mohandis) deze week Kamervragen, onder meer naar de mogelijkheden om ook mensen de mogelijkheid te geven zich te laten vaccineren als ze zelf denken risico te lopen op monkeypox.

UPDATE 5 augustus: Op 5 augustus deed COC Nederland opnieuw een klemmend beroep op de minister van VWS en Kamerleden om de vaccinatiecampagne te versnellen en de groep die voor vaccinatie in aanmerking komt uit te breiden. Iedereen die denkt risico te lopen en die anderen en zichzelf wil beschermen, zou zich op korte termijn moeten kunnen laten vaccineren, vindt het COC. Ook roepen we de regering op om te zorgen voor genoeg testfaciliteiten en voor inkoop van voldoende vaccins en medicijnen om mensen met monkeypox te behandelen, zoals het antivirale medicijn Tecovirimat.     

Op 21 juli schreef minister Kuipers aan de Tweede Kamer dat op maandag 25 juli wordt begonnen met het vaccineren van een groep van 2 duizend mensen in de regio’s Amsterdam en Haaglanden. Deze mensen nemen ook deel aan een project met hiv-preventiepil PrEP. Daarna zou een groep van 32 duizend mensen gevaccineerd worden die volgens het ministerie een relatief groot risico op monkeypox loopt. Deze mensen worden gericht uitgenodigd voor vaccinatie. In Frankrijk en Duitsland is de vaccinatiecampagne tegen monkeypox – ook wel bekend als ‘apenpokken’ – al eerder begonnen.

Het COC roept de minister en Kamerleden op om de vaccinatiecampagne snel uit te breiden. De belangenorganisatie wil dat de mogelijkheid van vaccinatie niet wordt beperkt tot de huidige, kleine groep. De organisatie bepleit om vaccinatie aan te bieden aan iedereen die denkt risico te lopen, bijvoorbeeld wegens wisselende seksuele contacten.

Op dit moment wil de regering vaccinatie alleen aanbieden aan een kleine groep mannen die seks hebben met mannen en aan transgender personen, vooral in de regio Amsterdam en Haaglanden. Mensen die zelf denken dat ze risico lopen, kunnen zich op dit moment nergens melden voor vaccinatie. Dat moet volgens het COC veranderen.

Het COC onderstreept dat het virus niet discrimineert en dat iedereen monkeypox kan krijgen. Daarom wil de organisatie dat de risico-inschatting van mensen zélf een rol speelt bij vaccinatie. De indruk bestaat overigens dat er bij veel homo- en biseksuele mannen grote bereidheid en behoefte bestaat om zich te laten vaccineren, om zo anderen en zichzelf te beschermen.

Het COC roept de regering op om extra vaccin in te kopen zodat er voldoende beschikbaar is om iedereen die mogelijk risico loopt te vaccineren. Op dit moment koopt Nederland nog geen extra vaccin in. Duitsland zou al wel 240 duizend doses hebben ingekocht.  

Ook organisaties als Soa Aids Nederland en PrEPnu pleiten voor een uitbreiding van de monkeypox vaccinatiecampagne onder een grotere groep mensen.

Op dit moment zijn in Nederland 712 bevestigde gevallen van monkeypox, waaronder bij vijf vrouwen en een kind. Over het algemeen verloopt de ziekte niet ernstig, alhoewel een besmetting soms wel veel pijn en ongemak geeft. In Nederland heeft de uitbraak van apenpokken gelukkig nog niet geleid tot ziekenhuisopnamen.

Heb jij vragen over monkeypox? Op de website mantotman.nl lees je wat het is en hoe je jezelf en anderen kunt beschermen.

Categorie:
Algemeen, Gezondheid, homepage
Tags: