Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC is blij met voorstel tot bescherming tegen ‘LHBT-genezing’

11 februari 2019 -

Behandelingen waarbij therapeuten proberen om LHBT’s te ‘genezen’ van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit moeten wettelijk verboden worden. Daarvoor pleit D66 in de Tweede Kamer, zo meldt actualiteitenrubriek EenVandaag op maandag 11 februari. Het COC vraagt al lang om deze bescherming en is blij met het voorstel van D66.

Volgens het COC is wijziging van de seksuele of genderidentiteit d.m.v. therapieën niet mogelijk en kunnen ‘genezingstherapieën’ tot grote psychische schade leiden. Al in 2013 pleitte het COC daarom in brieven aan de minister van VWS en de Tweede Kamer voor een verbod. Aanleiding was destijds dat de organisatie Different – onderdeel van Tot Heil des Volks (zie foto) – behandelingen aanbood met vergoeding van zorgverzekeraars. Aan die vergoeding kwam op aandringen van het COC een einde.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp roept het kabinet nu op om snel in kaart te brengen hoe vaak deze ‘therapieën’ voorkomen. Als blijkt dat ze inderdaad nog uitgevoerd worden, is D66 voor een verbod.

“Je brengt mensen die worstelen met hun geloof en homoseksualiteit van de regen in de drup door ze voor te houden dat je van je geaardheid kan worden afgeholpen,” aldus Bergkamp tegenover EenVandaag. “Jongeren moeten volledig zichzelf kunnen zijn. Homo-conversietherapie staat hier haaks op. Ik roep de minister op om hier diepgaand onderzoek naar te doen. Vervolgens moeten we alles doen om onze jongeren hier tegen wettelijk te beschermen.”

Jeugdartsen: behandeling zeer schadelijk

Regeringspartij D66 wil vooral dat minderjarigen wettelijk beter beschermd worden tegen de omstreden praktijken. Bergkamp: “Vooral jongeren, die al zeer kwetsbaar zijn, wil je niet blootstellen aan dit soort schadelijke behandelingen. Het is echt onze taak hen hier tegen in bescherming te nemen. Dat weegt in dit geval zwaarder dan de vrijheid van godsdienst”

Ook artsen maken zich grote zorgen over de genezingstherapieën en de schadelijke effecten die deze kunnen hebben. “Deze behandelingen suggereren dat iemand ziek is”, legt Jeanne-Marie Hament, van vereniging van AJN Jeugdartsen Nederland, uit aan EenVandaag. “Dat is niet alleen discriminerend, maar kan ook leiden tot extreme eenzaamheid en verdriet bij jongeren die worstelen met hun geaardheid. Dit is een vorm van kwakzalverij die wettelijk verboden zou moeten worden.”

Onder de radar

Exacte cijfers van het aantal behandelingen in Nederland ontbreken. Daarom vindt jeugdarts Hament dat er meer onderzoek naar gedaan moet worden. “We moeten echt veel meer zicht in Nederland krijgen op deze wanpraktijken. Het speelt zich veelal onder de radar af. Hierdoor krijgen slachtoffers op dit moment niet de behandeling die zij nodig hebben.”

Internationaal

In Nederland is het aanbieden van genezingstherapieën niet wettelijk verboden. Malta was in 2016 het eerste Europese land dat een totaal verbod instelde op deze zogenoemde conversietherapieën. In België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt wetgeving voorbereid om homogenezing te verbieden. Maart vorig jaar nam het Europees Parlement met grote meerderheid (435-109) een resolutie aan waarin conversietherapieën werden veroordeeld en de EU-lidstaten werden opgeroepen om deze therapieën te verbieden.

De World Medical Association (WMA) veroordeelde homogenezingstherapieën al in 2013. Deze internationale koepelorganisatie van artsenverenigingen noemde in een verklaring dit soort therapieën een voorbeeld van ‘medisch onethisch handelen’ en bepleitte zelfs sancties voor artsen die zich bezighouden met dit soort therapieën. In 2016 werd de toepassing van conversietherapieën veroordeeld door de World Psychiatric Association (WPA). In de Verenigde Staten is het nu in dertien staten verboden om minderjarigen bloot te stellen aan dit soort therapieën. In de staat New York en in Washington-stad is er zelfs een totaal verbod: conversietherapieën mogen daar ook niet aan volwassenen aangeboden worden.

[Bron: COC NL – Foto Tot Heil des Volks: COC Media]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Categorie:
Gezondheid, homepage
Tags:
, , , , , , , , ,