Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Doe mee aan onderzoek patiënttevredenheid onder LHBTI’s!

28 juni 2017 -

Het Erasmus MC voert momenteel een patiënttevredenheidsonderzoek uit onder LHBTI’s. Men wil weten hoe LHBTI’s het huidige zorgaanbod in Nederland ervaren. De onderzoekers nodigen je uit om mee te doen aan het onderzoek.

Meedoen kan door HIER te klikken en de enquête in te vullen.

Dit voorjaar startte het Erasmus MC het onderzoek naar de zorg voor LHBTI-patiënten. Onderzoek uit Amerika laat namelijk zien dat de zorg voor LHBTI-patiënten op sommige punten anders is. Dat kan bijvoorbeeld komen door andere leefgewoonten, ervaringen in het verleden, maar ook doordat LHBTI’s zich soms verkeerd begrepen voelen door zorgverleners.

De onderzoekers van het Erasmus MC doen een soortgelijk onderzoek in Nederland om te kijken of de resultaten vergelijkbaar zijn.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Welmer de Groot (student Geneeskunde) en Markus Klimek (anesthesioloog) in samenwerking met professor Hanneke Takkenberg, de Chief Diversity Officer van de Erasmus Universiteit.

De patiënttevredenheid over de informatievoorziening, deskundigheid, behandeling en service door zorgverleners staan in het onderzoek centraal. Het doel is om te onderzoeken of en hoe LHBTI-patiënten de zorg ervaren en waarin de zorg mogelijk verschilt. Daarnaast wordt er gekeken welke risico’s dat oplevert en wat zorgverleners daaraan kunnen doen.

Meedoen

Het maakt voor het onderzoek niet uit hoe belangrijk je seksuele voorkeur, genderidentiteit of geslachtskenmerken voor je zijn. De onderzoekers zoeken zowel patiënten met positieve als met negatieve ervaringen, mensen die open zijn over hun identiteit en mensen die dat niet zijn.

Het invullen van de vragenlijst neemt slechts 15 minuten in beslag. Je kunt meedoen als je in de afgelopen 5 jaar een operatie hebt ondergaan. Jouw ervaringen helpen om de zorg in de toekomst te verbeteren.

Meedoen kan via deze LINK.

Vragen kun je stellen via: w.j.degroot@erasmusmc.nl

[Bron: Erasmus MC – Foto Erasmus MC Hoofdingang: CC-Jay]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Gezondheid
Tags:
, , , , ,