Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Donatie Oranje Fonds voor COC-project LHBT’s met verstandelijke beperking

27 maart 2017 -

COC Nederland heeft een donatie van € 25.000,– ontvangen van het Oranje Fonds voor het ondersteunen van Zonder Stempel, een project voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT) met een verstandelijke beperking. Het COC zal dit project uitvoeren in samenwerking met belangenvereniging LFB en Vilans, het kenniscentrum voor langdurende zorg.

zonder-stempel-coc-lfb-vilans-kleinMet deze bijdrage gaat Zonder Stempel zich inzetten op verbinding met en het sensitiveren van professionals uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Een van de meest kwetsbare groepen in de LHBT-gemeenschap is de groep mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat hierbij om een groep van zo’n 138.000 mensen. Mensen met een licht verstandelijke beperking en een andere seksuele gerichtheid of genderidentiteit dan de meeste Nederlanders, behoren twee keer tot een minderheid in onze samenleving. Zij geven aan hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit vaak als een dubbele beperking te ervaren.

COC Nederland vind het belangrijk dat er aandacht is voor deze groep in de zorg én in de LHBT-gemeenschap. Vanuit eigen middelen zal ingezet worden op het versterken van het landelijk aanbod voor de doelgroep door het uitwisselen van ervaringen en best practices tussen de groepen, het verhogen van de kwaliteit en gemeenschapsopbouw.

De ontmoetingsgroepen in het land zijn cruciaal bij de ondersteuning van de doelgroep. Bij de COC-lid verenigingen vinden nu maandelijks activiteiten voor de doelgroep plaats. Hierbij zijn tientallen vrijwilligers betrokken. Vaak zetten zij zich al jaren in zonder dat zij daarvoor veel terugkrijgen. Daar tegenover staat het enorme plezier en geluk dat de doelgroep vindt bij de activiteiten. Vaak kleinschalig, beschermd, regelmatig, vertrouwd en met liefde, zorg en aandacht georganiseerd komt de doelgroep bij elkaar. Wellicht de meest onzichtbare activiteit van de federatie COC Nederland, maar zeker één die een grote plaats inneemt in het leven van de doelgroep van verstandelijk beperkte LHBT’s.

oranje-fonds-logo-en-themaregel

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcodeloterij, de Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

[Bron: Oranje Fonds/Zonder Stempel – Foto Zonder Stempel: Café Oké COC Zwolle]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Gezondheid, homepage
Tags:
, , , , ,