Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Laatste belemmeringen voor bloeddonatie gaan verdwijnen

25 mei 2022 -

De laatste belemmeringen voor homo- en bi+ mannen om bloed te doneren, gaan verdwijnen. Dat schrijft minister Ernst Kuipers (VWS) op 25 mei aan de Tweede Kamer. COC Nederland, dat jarenlang voor de beleidswijziging pleitte, is blij met de stap en gaat de uitvoering nauwgezet volgen.

‘We zijn blij met deze nieuwe stap op weg naar gelijkberechtiging, de aanhouder wint’ aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Niet met wíe je seks hebt, maar of je veílige seks hebt moet bepalend zijn voor de vraag of je bloed mag doneren.’

In zijn brief aan de Kamer schrijft minister Kuipers dat seksueel risicogedrag vanaf 1 januari 2023 bepalend wordt voor de vraag of mannen die seks hebben met mannen bloed mogen doneren. Donoren krijgen vragen voorgelegd over seksueel risicogedrag. Het bloed van alle doneren wordt getest op overdraagbare aandoeningen. Het COC volgt nauwgezet wat voor soort vragen bloedbank Sanquin aan welke doneren gaat stellen en of de wijziging ook gaat gelden voor plasmadonatie.

Het COC zet zich al jaren in voor een einde aan discriminatie bij bloeddonatie. De organisatie voerde talloze gesprekken met bewindslieden, Kamerleden en de bloedbank. In de Kamer kreeg het COC-pleidooi steun van onder meer GroenLinks, D66, VVD en PvdA.

Als gevolg daarvan werd het bloeddonatiebeleid voor mannen die seks hebben met mannen de afgelopen jaren geleidelijk aangepast. In 2015 werd levenslange uitsluiting vervangen door uitsluiting tot 12 maanden na het laatste seksuele contact. In 2019 werd die termijn bekort tot 4 maanden. In beide gevallen was de beleidswijziging nauwelijks van praktisch belang voor seksueel actieve homo- en bi+ mannen.

Sinds 1 september 2021 mogen seksueel actieve homo- en bi+ mannen in een monogame relatie bloed doneren. Ook werd toen bekend dat er waarschijnlijk vervolgstappen zouden komen om risicogedrag tot criterium te maken. In zijn brief schrijft minister Kuipers nu dat risicogedrag het criterium wordt vanaf 1 januari 2023.

De uitsluiting van homo- en biseksuele mannen bij bloeddonatie was de afgelopen drie decennia van kracht.

Bron: COC NL – Foto Donorbloed: CC-MartinD

Categorie:
Algemeen, Gezondheid, homepage, Politiek
Tags: