Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Tentoonstelling toont belang van gezondheidszorg op maat

24 mei 2022 -

De reizende tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’ is geopend en te zien op Utrecht Centraal Station en in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Het initiatief van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat (COC Nederland, WOMEN Inc. en Rutgers) vertelt de verhalen van mensen die door schaamte, onwetendheid en verkeerde aannames niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Zo worden hartinfarcten bij vrouwen vaker niet herkend dan bij mannen, blijkt ook uit het verhaal van Maxine: “Mijn huisarts deed een paar maanden allerlei onderzoeken en toen daar niks uitkwam volgde de diagnose burn-out. Soms rolde ze zelfs met haar ogen als ik weer op consult kwam. Uiteindelijk kreeg ik een hartinfarct.’’

Gebrek aan kennis heeft serieuze gevolgen
Sekse, gender, seksuele oriëntatie en levensloop spelen een rol bij aandoeningen en de behandeling hiervan. Maar omdat hierover nog veel kennis ontbreekt, of onvoldoende wordt toegepast, worden diagnoses soms gemist en behandelingen (te) laat gestart. Zo werd Kai als trans jongen in de jeugdzorg in een meidengroep geplaatst en kreeg Bart het gevoel dat hij als man zelf zijn depressie moest oplossen. Yoa’s verhaal laat zien dat het belang van inclusieve gezondheidszorg niet stopt bij de voordeur, door te vertellen over haar fijne ervaringen in een woonvoorziening voor oudere LHBTI personen. Jannet Vaessen, directeur-bestuurder van WOMEN Inc. en penvoerder van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat: ‘’We hebben de afgelopen jaren veel bereikt met deze alliantie om passende zorg dichterbij te brengen en zullen daarmee doorgaan. Extra investeringen zijn hard nodig om de overblijvende kennishiaten weg te nemen. Minister Kuipers, die zich heeft uitgesproken als ambassadeur van gendersensitieve gezondheidszorg kan hier een doorslaggevende rol in spelen.’’

Passende zorg begint in de spreekkamer
‘’In de spreekkamer is de hetero cis man nog steeds het uitgangspunt. Lesbische, homoseksuele en bi+ mensen krijgen regelmatig te maken met aannames en stereotypen. Daardoor krijgen én vragen ze niet altijd de juiste zorg. Ook trans- en non-binaire personen krijgen vaak niet de zorg die ze nodig hebben, terwijl intersekse personen juist geconfronteerd worden met onnodige medicalisering van hun zorgvragen. Kennis en een open houding bij zorgprofessionals is dan ook essentieel’’, aldus Marie Ricardo, directeur van COC Nederland. Ook zorgverleners komen hierover aan het woord in de tentoonstelling. Kawa (psycholoog en bestuurder in de geestelijke gezondheidszorg): ‘’Onbewust behandelen we mensen die op ons lijken beter dan mensen die anders zijn. Als je goede zorg wil geven, moet je je bewust zijn van dat mechanisme. Het kan namelijk niet zo zijn dat een grote groep mensen in Nederland minder goede zorg krijgt, omdat ze een andere afkomst, kleur, sekse, gender of seksuele oriëntatie hebben dan de norm.’’ Marieke van der Plas, directeur van Rutgers benadrukt de rol van het onderwijs hierin: “Wil je aandacht hebben voor de diverse aspecten van de mens dan is het nodig dat deze aspecten in de zorgopleidingen aan bod komen. Zorgverleners missen de kennis hierover nu, omdat het niet structureel is ingebed in de zorgopleidingen. De Alliantie zet zich in om dit te bewerkstelligen.”

De tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’
De tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’ is een initiatief van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat en Stichting Open Mind. In de Alliantie Gezondheidszorg op Maat strijden WOMEN Inc., COC Nederland en Rutgers voor gelijke kansen op een goede gezondheid. De Alliantie maakt het publiek, de eerstelijns zorgsector en de overheid bewust van de rol die sekse, gender en seksuele oriëntatie spelen bij aandoeningen en de behandeling ervan. Zodat iedereen in de toekomst kan rekenen op passende zorg. De tentoonstelling is van 24 mei tot 17 juni te zien in Utrecht en reist vervolgens door naar Rotterdam, Groningen, Nijmegen, Amsterdam, Maastricht en Leiden. Kijk voor meer informatie op www.komteenmensbijdedokter.nl/detentoonstelling

Bron foto: Sabine van Nistelrooij

Categorie:
Algemeen, Biseksualiteit, Gezondheid, homepage, Intersekseconditie, Transgender
Tags: