Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vooroordelen, onwetendheid en schaamte belemmeren passende zorg voor vrouwen en LHBTI personen

11 april 2019 -

Vandaag organiseert de Alliantie Gezondheidszorg op Maat, een initiatief van WOMEN Inc., COC Nederland en Rutgers, het congres ‘Iedere patiënt is anders’, waar koepelorganisaties en sleutelfiguren uit de zorg zich uitspreken over het belang van inclusieve zorg voor gelijke kansen op gezondheid.

Onderzoek van de Alliantie, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos, toont aan dat een kwart (24%) van de mensen in Nederland niet altijd om de zorg of ondersteuning vraagt die zij nodig hebben uit schaamte, angst, of gebrek aan vertrouwen in de zorgverlening.

Zorgwekkende onderzoeksresultaten

Het onderzoek laat zien dat 1 op de 10 mensen niet het gevoel heeft over alle onderwerpen open en eerlijk met hun huisarts te kunnen praten. Vrouwen geven dit 2 keer zo vaak aan als mannen. Daarnaast geven LHBTI personen aan 3 keer zo vaak discriminatie en vooroordelen bij zorgverleners te ervaren als mensen die hetero en geen transgender zijn. Het onderzoek laat zien dat moeizame communicatie met zorgverleners en ontevredenheid over zorg kan leiden tot het mijden van zorg. Ook wordt vaker een verkeerde diagnose vastgesteld of een diagnose gemist, met een verergering van de klachten tot gevolg. 1 op de 5 vrouwen geeft aan het idee te hebben dat er een verkeerde diagnose is vastgesteld of gemist door de huisarts. Dat is 2 keer zo vaak als bij mannen.

Campagne ‘Komt een mens bij de dokter’

Op 15 april 2019 lanceert de Alliantie de landelijke publiekscampagne ‘Komt een mens bij de dokter’. De campagne is bedoeld om zowel zorgverlener als patiënt bewust te maken van het belang van kennis, openheid en (wederzijds) vertrouwen.

Van oudsher is de gezondheidszorg gebaseerd op het mannenlichaam. Hierdoor hebben sommige groepen een groter risico op gezondheidsproblemen dan anderen. Zo agendeerden WOMEN Inc. eerder al dat bij vrouwen de symptomen van een hartinfarct anders kunnen zijn dan bij mannen. en wordt endometriose gemiddeld 10 jaar te laat gediagnosticeerd, met onnodige grote impact op kwaliteit van leven, terwijl het bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen voorkomt. Daarnaast zien we dat depressies bij mannen worden gemist, dat lesbische, homo- en biseksuele jongeren vaker psychische klachten hebben dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten en dat trans personen vaker eenzaam zijn (2 op de 3). Speciaal voor de campagne maakte de Alliantie samen met ervaringsdeskundigen een reeks podcasts voor een breed publiek, die de komende weken één voor één online worden gedeeld.

Jannet Vaessen, directeur van WOMEN Inc.: “Wij blijven ons inzetten voor goede gezondheidszorg voor alle vrouwen. Gelukkig heeft het ministerie van VWS sinds onze lobby onderzoeksgeld vrijgemaakt, zodat meer zorgprofessionals in de spreekkamer gezondheidszorg op maat kunnen bieden. Er is een mooie start gemaakt, maar we gaan door tot iedereen kan rekenen op kwaliteitszorg op maat.”

“Iedere patiënt is anders, en dat geldt ook voor lesbiennes, homo’s, bi’s, transgender- en intersekse personen (LHBTI’s)”, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug over het belang van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat. “Met meer kennis over LHBTI personen en minder vooroordelen en stereotiepe beelden kunnen zorgprofessionals de vertrouwensband met hun cliënt verder versterken en nog betere zorg bieden.”

Ton Coenen, directeur van Rutgers: “De wereld gaat nog steeds uit van heteroseksualiteit als norm, dat moet anders – ook in de zorg. Rutgers draagt graag bij aan inclusieve zorg voor iedereen door onderzoek te doen, kennis te verspreiden en zorgprofessionals te ondersteunen.”

Over de Alliantie Gezondheidszorg op MaatWOMEN Inc., COC Nederland en Rutgers zijn in 2018, in opdracht van het ministerie van OCW, de Alliantie Gezondheidszorg op Maat gestart. Deze Alliantie borduurt voor op de Alliantie Gender & Gezondheidszorg waarmee WOMEN Inc. de afgelopen zes jaar grote doorbraken heeft gerealiseerd voor het (h)erkennen van man-vrouwverschillen in de gezondheidszorg. Nu is het tijd om te agenderen dat naast gender en man-vrouwverschillen ‘iedere patiënt anders is’. De Alliantie maakt het publiek, de eerstelijns zorgsector en de overheid bewust van de rol die gender, seksuele oriëntatie en levensloop spelen bij aandoeningen en behandeling ervan. Dat doet de Alliantie door het organiseren van bijeenkomsten en congressen, het bundelen en verspreiden van kennis uit onderzoek en met campagnes en lobby.

[Bron/Illustraties: Alliantie Gezondheidszorg op Maat]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Gezondheid, homepage
Tags:
, , , , , , , ,