Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

GGD A’dam zoekt deelnemers nieuwe PrEP-studie

17 maart 2017 -

GGD Amsterdam zoekt deelnemers aan een internationaal medisch-wetenschappelijk onderzoek naar een nieuw geneesmiddel voor het gebruik als pre-expositie profylaxe (PrEP) voor hiv-preventie: de DISCOVER-studie.

PrEP is een pil met hiv-remmers om een hiv-infectie te voorkomen en is bedoeld voor mensen die niet met hiv zijn geïnfecteerd, maar wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken.

In de DISCOVER-studie wordt onderzocht of een nieuw experimenteel geneesmiddel (F/TAF) veilig en effectief is voor gebruik als hiv-preventiemiddel bij gezonde volwassenen. Vanaf 17 t/m 26 maart kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via website van GGD Amsterdam.

Voorwaarden deelname

Om in aanmerking te komen voor deelname moet u:

  • tenminste 18 jaar oud zijn;
  • hiv-negatief zijn;
  • man of transgender vrouw zijn;
  • in de laatste 12 weken anale seks zonder condoom hebben gehad met tenminste twee mannelijke sekspartners, of syfilis, rectale gonorroe of rectale chlamydia hebben gehad in de laatste 24 weken.

Tijdens het onderzoek moet u verspreid over 144 weken tenminste 17 keer de GGD Amsterdam bezoeken, inclusief een follow-up bezoek 30 dagen na het einde van het onderzoek. De data voor de consulten zijn in het onderzoeksprotocol vastgesteld en kunnen in principe niet verzet worden. Het staat u vrij om voortijdig met deelname te stoppen.

Het doel van de DISCOVER-studie is het onderzoeken of F/TAF effectief is voor toepassing als PrEP in vergelijking met Truvada® als PrEP. Truvada® is (in de Verenigde Staten, Canada en de EU) goedgekeurd als PrEP. F/TAF is al wel goedgekeurd als onderdeel van een hiv-behandeling, maar nog niet voor gebruik als PrEP. Onderzoek toont aan dat F/TAF minder invloed heeft op de nierfunctie en botdichtheid vergeleken met Truvada®. De effectiviteit van F/TAF voor het gebruik van PrEP is echter nog niet onderzocht.

In totaal zullen ongeveer 5000 proefpersonen meedoen in ongeveer 100 centra in Noord-Amerika en Europa. Het aantal personen dat in Nederland kan deelnemen aan de studie is afhankelijk van de snelheid waarmee internationaal het totaal aantal deelnemers bereikt wordt. De DISCOVER-studie is geïnitieerd en gefinancierd door het farmaceutische bedrijf GILEAD Sciences, Inc. (Foster City, VS) en beoordeeld en goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het AMC.

Spoedige introductie

COC Nederland dringt aan op een spoedige introductie van hiv-preventiepil PrEP in Nederland. Tijdens COC’s Verkiezingsdebat beloofden verschillende partijen zich hiervoor in te zetten. Inmiddels heeft de Tweede Kamer het COC-verzoek overgenomen en neergelegd bij minister Edith Schippers van VWS.

Hoewel de effectiviteit van PrEP al jaren geleden is aangetoond en tal van landen tot introductie zijn overgegaan, wacht de Nederlandse regering het onderzoek van de Gezondheidsraad af en zou PrEP op z’n vroegst in 2018 kunnen worden geïntroduceerd. Het COC hoopt dat het verzoek van de Tweede Kamer er toe zal leiden dat PrEP eerder beschikbaar komt.

Aidsfonds/Soa Aids Nederland stelt in een reactie dat het onacceptabel is dat de bestaande en bewezen effectieve PrEP-pil nog steeds niet toegankelijk en betaalbaar is in ons land. “Het is schrijnend dat mensen moeten kiezen voor deelname aan een onderzoek om toegang te krijgen tot de hiv-preventiepil”, zegt Louis van Deth, directeur Aidsfonds/Soa Aids Nederland. “PrEP voorkomt hiv, bespaart kosten en bevrijdt mensen van angst voor hiv.”

[Bron: GGD Amsterdam]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
HIV
Tags:
, , , , , , , , , , ,