Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

PrEP-zorg kan snel starten bij GGD

5 maart 2019 -

De Tweede Kamer wil niet tot de zomer wachten met het leveren van PrEP-zorg. De Kamer nam hierover een motie aan van D66 en GroenLinks. Eerder trokken Aidsfonds, samen met COC Nederland, PrEPnu, de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren en de Hiv-vereniging al aan de bel en riepen op tot een noodregeling voor eerder starten van de begeleiding bij het slikken van de hiv-preventiepil PrEP. Daar wordt nu gehoor aan gegeven.

PrEP-zorg bij GGD

De motie van Pia Dijkstra (D66) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) roept de regering op om zorgen dat er geld beschikbaar komt, zodat huidige PrEP-gebruikers naar de GGD kunnen voor zorg en begeleiding. Het gaat niet over het verstrekken van de PrEP-pillen zelf. Deze worden pas vanaf de zomer grotendeels vergoed, maakte minister Bruno Bruins (Medische Zorg) een maand geleden bekend.

Mark Vermeulen, directeur Aidsfonds-Soa Aids Nederland: “Mensen willen zich terecht beschermen tegen hiv. Maar niet iedereen die nu PrEP gebruikt heeft toegang tot medische begeleiding die essentieel is. Bovendien staan mensen die PrEP willen gebruiken op wachtlijsten bij de GGD. Zij die dan zelf maar beginnen met het slikken van PrEP, en dat zonder de juiste begeleiding en zorg doen, lopen het risico toch hiv op te lopen. Ook mensen op de GGD-wachtlijsten lopen dat risico. Dat is schrijnend. Het is hoogst dringend dat de GGD-en nu kunnen starten met de PrEP-zorg en daar de middelen voor krijgen van de minister.”

VVD, D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50Plus, DENK en FvD stemden vóór de motie. Daarmee was er een ruime meerderheid voor het voorstel. Tegen de motie stemden PVV, CDA, ChristenUnie en SGP.

Opbouw starten

De uitspraak van de Kamer is belangrijk, omdat de opbouw van de begeleiding en de zorg die bij PrEP noodzakelijk is, nu onmiddellijk kan starten. Mensen die PrEP gebruiken moeten o.a. getest worden op hiv, nierfunctie, regelmatig een soa-test doen en gemonitord worden.

Mensen kunnen terecht bij de huisarts voor PrEP-zorg. Steeds meer huisartsen leveren PrEP-zorg, maar niet alle huisartsen kunnen of willen dit leveren. Steeds meer GGD-en hebben een PrEP-spreekuur, maar velen hebben niet voldoende capaciteit om iedereen te helpen. De middelen van de minister maken het GGD-en mogelijk voldoende capaciteit op te bouwen, want die is niet gelijk morgen overal beschikbaar.

[Bron: Aidsfonds]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
HIV, Politiek
Tags:
, , , , , , , , ,