Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Stop de wachtlijsten: maak de hiv-preventiepil PrEP ruimhartig beschikbaar

7 juni 2022 -

De regering moet hiv-preventiepil PrEP ruimhartig beschikbaar stellen en er moet een einde komen aan de wachtlijsten. Die oproep doen Aidsfonds, COC Nederland en andere organisaties op 7 juni in een petitie aan de Tweede Kamer.

Het verstrekken van de hiv-preventiepil PrEP in Nederland loopt vast. Sinds 2019 is de pil binnen een proefproject bij de GGD’en mondjesmaat beschikbaar. Maximaal 8500 mensen die risico lopen op hiv kunnen via deze weg PrEP krijgen.

Maar de vraag is vele malen groter, er staan inmiddels bijna 2000 mensen op de wachtlijsten. Aidsfonds-Soa Aids Nederland, COC, Nederlandse Vereniging van hiv-behandelaren, Hiv Vereniging, PrEP Nu en SeksHag roepen minister Kuipers op om PrEP met spoed ruimhartig beschikbaar te stellen. Een petitie met die oproep werd op dinsdag 7 juni overhandigd aan leden van de Tweede Kamer. De Kamer gaat hierover binnenkort in debat gaat met minister Kuipers. Namens COC Nederland was COC-voorzitter Astrid Oosenbrug bij de petitieaanbieding aanwezig.

Mark Vermeulen, directeur Aidsfonds – Soa Aids Nederland : “Het is schrijnend dat mensen die zich willen beschermen tegen hiv op een wachtlijst terechtkomen en dan vervolgens toch nog hiv oplopen. Maar minister Kuipers weigert om maatregelen te nemen om de toegankelijkheid van de hiv-preventiepil te verbeteren. Dat vinden wij onbegrijpelijk. PrEP is een effectief, veilig en kostenbesparend preventiemiddel, onmisbaar om het hiv-virus er definitief onder te krijgen. Daarom zeggen we tegen de minister: grijp nu je kans en maak een einde aan de hiv-epidemie in Nederland. Niets doen is echt een gemiste kans !”

Hiv 40 jaar

De hiv-epidemie duurt inmiddels al 40 jaar. Een vaccin is er nog niet. Sinds enkele jaren is er wel een bewezen effectief preventiemiddel: de PrEP-pil. Dit middel voorkomt, net als een vaccin, dat mensen hiv oplopen en de rest van hun leven medicijnen moeten slikken. In tal van Europese landen is PrEP (vrijwel) gratis en ruim toegankelijk, zoals in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is PrEP nog steeds maar beperkt beschikbaar via de GGD’en. Bij de meeste huisartsen kun je niet eens terecht voor PrEP; de huisartsenvereniging LHV is van oordeel dat PrEP-zorg niet bij de huisarts thuishoort. Nederland loopt hopeloos achter, volgens het manifest, en laat mensen die zichzelf en hun partners willen beschermen tegen hiv in de kou staan.

Hiv en corona

Het volledig vastlopen van de PrEP-verstrekking werd eerder ook door het RIVM gesignaleerd in zijn jaarrapportage. Dat terwijl preventie en beheersen van zorgkosten belangrijke beleidsdoelen van minister Kuipers zijn. Volgens het manifest past een goede verstrekking van PrEP daar naadloos in, want met PrEP voorkómen we ziekte en zorgkosten en komt het doel van nul nieuwe hiv-infecties dichterbij.

Het manifest dat de organisaties op 7 juni overhandigen aan de Kamer stelt bovendien dat de aanpak van hiv in schril contrast staat met de aanpak van die andere recente pandemie, corona. Die is mede onder controle gekregen door iedereen toegang te geven tot vaccins. Volgens de ondertekenaars van het manifest handelt de minister te onrechte anders waar het om hiv gaat, door PrEP maar voor een beperkt aantal mensen toegankelijk te maken.

Aidsfonds-Soa Aids Nederland, COC en partners vragen de Tweede Kamer om er deze week bij de minister op aan te dringen om PrEP ruimhartig beschikbaar te maken, zodat de wachtlijsten verdwijnen en er een einde gemaakt kan worden aan de hiv-epidemie die al veel te lang duurt.

Bron: COC NL e.a. – Illustratie: PrEPnu

Categorie:
Gezondheid, HIV, homepage
Tags: