Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Belangenorganisaties willen dat nieuw kabinet discriminerend geweld aanpakt

2 juni 2021 -

Pak discriminerend geweld aan! Die oproep doen negen belangenorganisaties*, waaronder COC Nederland, op 2 juni in een brief aan informateur Mariëtte Hamer. Ze willen hierover met de informateur in gesprek.

De belangenorganisaties pleiten onder meer voor hogere wettelijke straffen bij discriminerend geweld, gespecialiseerde discriminatierechercheurs en meer geld en tijd voor diversiteitsnetwerken bij de politie. Ook willen ze meer aandacht voor intersectionaliteit: mensen die te maken hebben met discriminatie wegens een combinatie van non-discriminatiegronden.

De negen organisaties vertegenwoordigen onder meer Marokkaanse-, Turkse- en Joodse Nederlanders, mensen met een beperking of chronische ziekte, vrouwen en lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en intersekse personen. 

Om geweld te voorkómen vinden de organisaties dat er op school meer en betere aandacht moet komen voor diversiteit, inclusie en non-discriminatie.

Het is volgens de belangenorganisaties een van dé maatschappelijke thema’s van dit moment: gediscrimineerd worden om je huidskleur, herkomst, geloof, handicap, geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, geslachtskenmerken, een andere grond of een stapeling van gronden.

Maar hoewel er per jaar zo’n 10 duizend keer melding of aangifte van discriminatie wordt gedaan, worden er maar zo’n vijftig daders veroordeeld. De organisaties vinden dat onacceptabel.

Ze schrijven aan de informateur dat anti-zwart racisme in Nederland nog altijd aan de orde van de dag is. Nederland behoort tot de Europese landen waar moslims de meeste discriminatie ervaren. Mensen die herkenbaar zijn als Joodse Nederlander, bijvoorbeeld omdat ze een keppel dragen, worden regelmatig uitgescholden en bedreigd.

Tal van LHBTI personen krijgen te maken met discriminatie en geweld om hun identiteit: van mannen die herhaaldelijk worden aangevallen omdat ze hand in hand lopen en trans vrouwen die in de metro van Rotterdam en Amsterdam worden belaagd tot intersekse personen waarvan bijna twee derde het afgelopen jaar te maken kreeg met discriminatie. Vrouwen krijgen te vaak te maken met gendergerelateerd geweld en discriminatie.

Volgens de organisaties is er, naast strafrechtelijke maatregelen, nog veel meer nodig om discriminatie aan te pakken. Ook vragen specifieke discriminatievormen vaak om specifieke maatregelen. Het COC pleit bijvoorbeeld voor een snelle invoering van het Regenboog Stembusakkoord

*De organisaties die de brief ondertekenen zijn Bi+ Nederland, CIDI, COC Nederland, Ieder(in), Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Nederlands Netwerk voor seksediversiteit NNID, Samenweringsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), Transgender Netwerk Nederland en WOMEN Inc.

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek
Tags: