Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Belangrijke stap: rechtbank wil erkenning non-binaire personen

28 mei 2018 -

De rechtbank in Roermond vindt dat de wetgever non-binaire personen de mogelijkheid moet geven om hun officiële geslachtsregistratie te laten doorhalen met een ‘X’. De rechter bepaalde op maandag 28 mei dat het een mensenrechtenschending is om de genderidentiteit van non-binaire personen niet officieel te erkennen. COC Nederland beschouwt de rechterlijke uitspraak als een belangrijke stap voorwaarts en een steun in de rug voor non-binaire personen.

Volgens COC-voorzitter Tanja Ineke onderstreept de rechterlijke uitspraak dat er snel werk gemaakt moet worden van afschaffing van verplichte geslachtsregistratie door de overheid. Afschaffing van verplichte geslachtsregistratie maakt onderdeel uit van COC’s Regenboog Stembusakkoord, dat in 2017 door acht politieke partijen werd getekend. De maatregel werd overgenomen in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Het COC roept de ministers Ingrid van Engelshoven (Emancipatie), Kajsa Ollongren (BZK) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) op om nu snel met een stappenplan te komen ter afschaffing van verplichte geslachtsregistratie. Het doorhalen van de categorie geslacht met een X, zoals de Roermondse rechtbank nu voorstelt, zou daarvan onderdeel moeten uitmaken. Op bijvoorbeeld Malta is dit al mogelijk. Verder zou de categorie geslacht volgens het COC moeten verdwijnen van de identiteitskaart, zoals bijvoorbeeld het geval is in Duitsland en Italië.

De politiek reageerde maandag over het algemeen positief op de rechterlijke uitspraak. Minister Van Engelshoven spreekt van ‘een steun in de rug voor mensen die genderdivers zijn.’ Ze gaat kijken welke gevolgen de uitspraak moet hebben. Ook diverse Kamerleden reageren positief.

Net als COC juichen Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) en Transgender Netwerk Nederland (TNN) de rechterlijke uitspraak toe en vragen ze de regering om snel een stappenplan te presenteren.

NNID spreekt van een ‘belangrijke uitspraak’ en TNN noemt de het besluit ‘revolutionair’. ‘De veelzijdigheid van geslacht valt niet te registreren, dat toont deze uitspraak. Het wordt tijd voor vrijheid van geslacht,” aldus TNN-voorzitter Brand Berghouwer.

Volgens COC, TNN en NNID vormt verplichte geslachtsregistratie door de overheid een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en leidt het tot praktische problemen in het dagelijks leven voor veel trans-, intersekse- en non-binaire personen. Non-binaire personen voelen zich niet thuis in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’.

Omdat doorhaling van officiële geslachstregistratie met een X in Nederland nog niet wettelijk mogelijk is, oordeelt de Roermondse rechter dat van de 56-jarige Nederlander die in deze zaak centraal staat, moet worden geregistreerd dat het het geslacht ‘niet is kunnen worden vastgesteld.’ Daarmee wordt aangesloten bij een bestaande wettelijke mogelijkheid voor intersekse personen. De rechter onderstreept in het oordeel bovendien dat bij bepalen van het geslacht vooral gekeken moet worden naar de genderbeleving van een persoon in plaats van naar fysieke kenmerken.

De 56-jarige Nederlander waar de rechtszaak om draait, voelt zich man noch vrouw. Door deze zaak aanhangig te maken wilde deze persoon een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkelingen op dit vlak. COC, TNN en NNID constateren dat die opzet geslaagd is en prijzen de persoon voor de inzet.

Lees HIER de volledige uitspraak van de Rechtbank van Roermond.

[Bron: COC NL, Rechtspraak.nl – Foto Geslachtsregistratie: COC NL/Philip Tijsma]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Intersekseconditie, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , ,