Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Bied adoptiekinderen uit VS kans op een gezin in Nederland’ 

3 november 2022 -

Bied ook adoptiekinderen uit VS de kans op een gezin in Nederland. Met die oproep reageren COC Nederland en Meer dan Gewenst op het besluit van minister Weerwind (Rechtsbescherming) om de adoptierelatie met de VS te verbreken.  

In een brief aan de Tweede Kamer van 2 november kondigt minister Weerwind aan de adoptierelatie met de Verenigde Staten en zeven andere landen te verbreken.     

‘Kinderen dreigen nu achter te blijven in tijdelijke Amerikaanse pleegzorg terwijl ze in Nederland een liefhebbend thuis zouden kunnen krijgen’, aldus COC en de organisatie voor regenbooggezinnen Meer dan Gewenst. ‘Dat is betreurenswaardig en onwenselijk.’ 

Doel van de herziening door Nederland van het interlandelijk adoptiebeleid is om het risico op misstanden te verkleinen. Misstanden hebben in het verleden geleid tot leed bij geadopteerde kinderen en vaak ook bij hun biologische- en adoptieouders. COC en Meer dan Gewenst steunen de doelstelling om misstanden te voorkomen van harte.  

Geen misstanden 

Misstanden zijn volgens de Nederlandse regering in de Verenigde Staten echter ‘niet aangetroffen’. De adoptieprocedure vanuit de VS  voldoet volgens de regering ‘aan de standaarden die je mag verwachten van een Westers land.’ 

Bezwaar van de Nederlandse regering tegen adoptie uit de VS, is dat men vindt dat kinderen in de VS zelf zouden moeten worden opgevangen. In praktijk blijken de VS daar echter niet toe in staat, en er is geen reden om te aan te nemen dat wijziging van het Nederlands adoptiebeleid daar verandering in zal brengen.  

Mede daarom kozen Amerikaanse biologische moeders de afgelopen jaren vaak bewust voor beschikbare ouders in Nederland, waaronder mannenstellen. Voor deze kinderen was er bovendien de mogelijkheid om in contact te blijven met hun biologische moeder.  

Consequentie van de adoptiestop vanuit de VS is dat veel Amerikaanse kinderen nu terechtkomen in de overvolle, tijdelijke Amerikaanse pleegzorg, in plaats van bij een liefdevol gezin in bijvoorbeeld Nederland. Ook de Nederlandse regering beschouwt tijdelijke pleegzorg overigens niet als passende opvang. 

Onderdeel van de herziening van de adoptieprocedure is verder dat er één centrale bemiddelingsorganisatie komt, onder verscherpt toezicht van de overheid. Die organisatie zal worden vormgegeven door adoptieorganisatie Wereldkinderen. Wereldkinderen plaatste in het verleden vrijwel nooit adoptiekinderen bij beschikbare paren van gelijk geslacht. Meer dan Gewenst en COC vragen minister Weerwind om te zorgen dat de nieuwe bemiddelingsorganisatie dat wel zal doen.  

De Verenigde Staten behoren tot de weinige landen die adoptiekinderen plaatsen bij beschikbare ouderparen van gelijk geslacht. Ook Zuid-Afrika en Portugal doen dat. Adoptie uit Zuid-Afrika blijft in het nieuwe adoptiebeleid mogelijk. Over adoptie uit Portugal wordt in een later stadium besloten. 

Bron COC Nederland – Foto: Ketut Subiyanto – Pexels    

Categorie:
homepage, Jouw belangen
Tags: