Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Cijfers Movisie onderstrepen belang LHBTI-beleid

30 maart 2021 -

Een nieuw rapport van kenniscentrum Movisie onderstreept het belang van een ambitieus LHBTI-beleid van de nieuwe regering. Dat stelt COC Nederland in reactie op Feiten en Cijfers, waarin het kenniscentrum actuele gegevens over LHBTI-acceptatie verzamelde. 

‘Uit deze cijfers blijkt opnieuw dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om acceptatie ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken,’ aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Een duidelijk signaal voor een nieuw kabinet om dit in het regeerakkoord tot prioriteit te maken.’

Uit het Movisierapport blijkt onder meer dat één op de tien lesbische, homoseksuele en biseksuele personen de afgelopen vijf jaar fysiek is aangevallen. Één op de vijf deed ooit aangifte van een aanval. Ook werd één op de vijf transgender personen de afgelopen vijf jaar aangevallen, een op de vier transgender personen deed aangifte van de laatste aanval. Bi+ vrouwen krijgen veel te maken met seksueel geweld, 36-52% vergeleken met 21% van de heteroseksuele vrouwen.

Ruim de helft (57%) van de LHBTI-personen loopt volgens het Movisierapport (bijna) nooit hand in hand met hun partner van hetzelfde geslacht. Bijna de helft (45%) van de Nederlandse transgender personen is nooit of zelden open over hun genderidentiteit. De helft (50%) van de bi+ mannen en 14% van de bi+ vrouwen is naar niemand open over hun seksuele oriëntatie. Van de 55-plussers die lesbisch, homoseksueel of bi+ zijn, is ongeveer een derde tegenover niemand open.

Lesbische, homoseksuele en bi+ personen hebben vaker last van psychische klachten zoals depressie, wat vaak gerelateerd is aan negatieve reacties. Negatieve bejegening leidt ook bij lesbische, homoseksuele en bi+ jongeren vaak tot een mindere psychische gezondheid, emotionele problemen en zelfs meer suïcidepogingen. Jeugdzorg heeft vaak geen oog voor de problemen van deze jongeren.

Meer informatie op de website van Movisie.

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek
Tags: