Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC brengt Caribische LHBTI-beweging bijeen

27 november 2017 -

Afgelopen week bracht het COC Caribische LHBTI-activisten en organisaties bijeen in het Centraal Amerikaanse Belize. Het was voor het eerst dat het COC de Caribische beweging op deze schaal bij elkaar bracht. De aanwezigen wisselden ervaringen uit en ontwikkelden een regionale strategie voor de komende jaren. 

Doel van de driedaagse bijeenkomst was om nieuwe contacten te leggen, van elkaar te leren en samen op te trekken tegen LHBTI-discriminatie. Het accent lag op het versterken van de achterban, de eigen organisaties en het optimaal behartigen van de belangen van de LHBTI-gemeenschap.

Organisaties uit Haïti, waar de LHBTI-beweging de laatste jaren een duidelijke groei doormaakt, deelden bijvoorbeeld hun ervaring bij het mobiliseren van de achterban met organisaties uit Belize en Guyana. Verder spraken de organisaties over strategieën om de strijd voor LHBTI-emancipatie duurzaam te financieren, ook als buitenlandse steun op den duur zou wegvallen.

De organisaties maakten afspraken om op regionaal niveau beter samen te werken en om de Caribische transgenderbeweging te versterken. Ook gaan ze zich samen inzetten om het welzijn van LHBTI-activisten te verbeteren, zodat die niet meer snel opgebrand raken en zich blijvend kunnen inzetten voor acceptatie.

Bij de bijeenkomst waren COC’s partnerorganisaties uit Belize, Guyana en Haiti aanwezig. Ook  CariFLAGS en ECADE waren vertegenwoordigd, de twee grootste Caribische LHBTI Netwerken.

De bijeenkomst in Belize vond plaats in het kader van het PRIDE-programma, het strategisch partnerschap tussen het COC en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat tot doel heeft de LHBTI-beweging in een groot aantal landen te versterken.

Het COC ondersteunt LHBTI-organisaties en activisten in meer dan vijfendertig landen wereldwijd bij de opbouw van een sterke, zelfbewuste LHBTI-gemeenschap. Samen met hen vraagt het COC aandacht voor LHBTI-mensenrechten bij internationale organisaties als de VN, de OVSE en de Raad van Europa.

 

Beeld: deelnemers aan de bijeenkomst in Belize, foto: Felene Cayetano

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,