Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC demonstreert op zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel

4 maart 2021 -

COC Rotterdam organiseert op zaterdag 6 maart tussen 14:00 en 15:00 een demonstratie bij het gemeentehuis in Krimpen aan den IJssel (Raadhuisplein 2, Krimpen aan den IJssel). Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen in het programma BOOS van Tim Hofman van afgelopen donderdag, waarin Leon Houtzager in Krimpen werd bedreigd en weggejaagd.

UPDATE: Op 6 maart namen honderden mensen deel aan de actie van COC Rotterdam. Op de site van RTL Rijnmond vind je een verslag en de beelden.

Je kunt aan deze actie deelnemen door zaterdag aanwezig te zijn in Krimpen of door een brief te schrijven aan het gemeentebestuur van Krimpen en die te sturen naar COC Rotterdam, hieronder lees je hoe. 

Met de actie komt COC Rotterdam in actie tegen onverdraagzaamheid en onverschilligheid. De organisatie wil dat er niet langer wordt weggekeken door de politiek en maatschappij bij homofobe of andere discriminerende uitspraken. Daarom: #STOPwegkijken. COC Rotterdam roept iedereen die deze oproep steunt op om naar de demonstratie te komen of een brief te sturen.

Op zondag 28 februari ontving COC Rotterdam bij de Erasmusbrug al 73 brieven voor de schrijfactie. Daarnaast zijn nog tientallen mails binnenkomen waarin de burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden van Krimpen aan den IJssel worden opgeroepen om actie te ondernemen voor een diverse en inclusieve gemeente. Ook de redactie van BOOS ontving honderden brieven die gericht zijn aan de dominee, waarin mensen hem vragen om in gesprek te gaan met Leon Houtzager. Leon is homoseksueel, oud-Krimpenaar en bestuurslid bij COC Rotterdam.

Tussen de vele brieven zitten ontroerende verhalen. COC Rotterdam bedankt de vele briefschrijvers van harte. ‘Elk verhaal laat zien dat er nog werk aan de winkel is voor een inclusieve gemeenschap in Krimpen en elders in Nederland’, aldus voorzitter Arjan Beune van de belangenorganisatie. Het COC gaat de brieven overhandigen aan de burgemeester en delen ervan zullen worden voorgelezen bij de demonstratie.

COC Rotterdam wil met het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel in gesprek over acceptatie en diversiteit. De gemeente heeft bij uitstek een voorbeeldrol om er óók voor de LHBTQI-gemeenschap te zijn, en er zijn nog genoeg stappen te zetten, vindt het COC. Veel politieke partijen in de gemeente Krimpen sloten 3 jaar geleden een regenboogakkoord met COC Rotterdam, en de belangenorganisatie wil weten wat er sindsdien concreet is bereikt. Daarnaast is duidelijk dat deze – soms bijzonder droevige – ontwikkelingen niet alleen plaatsvinden in Krimpen aan den IJssel. Daarom roept COC Rotterdam andere gemeenten ook op om verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met wegkijken. De organisatie wil dat landelijke politici dat stimuleren.

De demonstratie vindt op zaterdag 6 maart plaats bij het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel. Het programma begint om 14.00 uur en duurt tot 15.00 uur. COC Rotterdam verwacht veel LHBTQI’ers en betrokken Krimpenaren. Als je naar de demonstratie komt, houd dan rekening met de coronamaatregelen en houd 1,5 meter afstand.

Bij de demonstratie voeren verschillende lokale en landelijke sprekers het woord, waaronder ook Leon Houtzager. Tot de verwachte aanwezigen bij de demonstratie behoren Astrid Oosenbrug (voorzitter, COC Nederland), Arjan Beune (voorzitter, COC Rotterdam), burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel (CDA), wethouder Coen Derickx van Krimpen aan den IJssel (PvdA), Ds. Wielie Elhorst (predikant PKN), Kirsten van den Hul (Tweede Kamerlid, PvdA), Vera Bergkamp (Tweede Kamerlid, D66) en Nevin Özütok (Tweede Kamerlid, GroenLinks). Houdt de Facebookpagina van COC Rotterdam in de gaten voor het volledige programma. 

Schrijf een brief aan de gemeente!

Je kunt je bijdrage aan de actie ook leveren door een brief te schrijven aan het gemeentebestuur van Krimpen, waarin je hen oproept om zich in te zetten voor een diverse en inclusieve gemeente. Stuur je brief naar [email protected], COC Rotterdam zal die dan zaterdag overhandigen. Je kan ook de kaarten van COCNoordOostBrabant gebruiken!

Laten we hiermee het signaal afgeven dat iedereen het verdient om in een veilige omgeving op te groeien. Samen staan we sterk! 

Hieronder lees je de speech van Astrid Oosenbrug, voorzitter COC Nederland, bij de demonstratie in Krimpen:

Als Leon Houtzager het gesprek met dominee Kort over de kwetsende brief wil aangaan, wordt hij onder bedreiging van geweld weggejaagd bij de kerk.

Het zijn schokkende beelden. Het soort agressie dat je verwacht bij dronken stamgasten van een ongure kroeg. Niet bij een kerk. En wat ook de precieze reden voor die agressie was, dit kán natuurlijk gewoon niet. Leon kwam voor een gesprek, mensen. Een gesprek!

Dit heftige incident maakt glashelder waar woorden toe kunnen leiden. Als een voorganger oproept om mensen uit te bannen, dan voelen zijn volgers zich vrij om te intimideren en te bedreigen.

Oorzaak en gevolg.

Waar is de naastenliefde in deze woorden, lieve mensen? Heb uw naaste lief als uzelf. Dát is toch de boodschap van de Bijbel?

Dit soort woorden beschadigen LHBTI’s in de kerk. Want hoe moet je als kerkganger ooit de moed vinden om jezelf te zijn als je dominee wekelijks zoveel haat over je uitstort. En niet alleen over LHBTI’s, maar net zo goed over mensen van kleur.

Dit soort woorden beschadigen mensen als Leon, die uit Krimpen verhuisde omdat hij zich hier als homo niet geaccepteerd voelde.

Dit soort woorden beschadigen onze jongeren. Jonge mensen die hier opgroeien en bezig zijn zichzelf te ontdekken. Alsof dat al niet lastig genoeg is zónder de minachting en afkeuring van de plaatselijke dominee.

Bij dit soort woorden mag je niet zwijgen.
Bij dit soort woorden mag je niet wegkijken.
Bij dit soort woorden neem je het ferm op voor LHBTI’s.
Bij dit soort woorden ga je náást Leon staan, en naast andere mensen die zich in je gemeente niet veilig voelen om zichzelf te zijn.
Bij dit soort woorden ga je náást scholieren staan en laat je weten dat iedereen zichzelf mag zijn. Wat ook je seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, geslachtskenmerken, huidskleur of wat dan ook is.
Bij dit soort woorden verschuil je je niet achter de vrijheid van Godsdienst.

Want vrijheid van Godsdienst is een groot goed. Maar dat geldt net zo goed voor het discriminatieverbod, dat óók in de Grondwet is verankerd.

Vrijheid van godsdienst is nooit een vrijbrief om te discrimineren, laat staan voor geweld.

Ik zal er geen doekjes om winden, mensen. Ik vind dat het gemeentebestuur van Krimpen tot nu toe te veel heeft weggekeken. Te stil was. En dat geldt helaas voor te veel gemeenten in Nederland.

Daarom ben ik blij dat de burgemeester en de wethouders van Krimpen hier nu bij ons zijn. Dat getuigt van moed. En ik vertrouw er op dat jullie vandaag duidelijk van je laten horen.

Mijn oproep aan jullie, en aan al die andere gemeenten in Nederland, is:
Laat niet alleen vandaag van je horen. Doe dat ook de rest van het jaar.
Laat het niet bij een regenboogvlag op Coming Out Dag.
Maar zorg voor scholen waar iedereen zich geaccepteerd weet.
Zorg voor straten waarin iedereen zich veilig voelt.
Zorg voor zorginstellingen waar iedereen zich thuis voelt.
Zorg voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen wil wonen.
En: voer dat mooie Regenboogakkoord uit dat jullie met COC Rotterdam sloten.

De club waar ik voorzitter van ben, COC Nederland, bestaat dit jaar 75 jaar. De oudste LHBTI-organisatie ter wereld. En als de uitspraken van dominee Kort iets hebben duidelijk gemaakt, is dat jullie inzet, dat onze inzet ook na 75 jaar nog altijd keihard nodig is.

Waar ik altijd enorm blij van wordt, en waar ik hoop uit haal, is dat het vuur van haat tegen onze gemeenschap bijna altijd wordt overspoeld door een golf van liefde.

Een golf van liefde van jullie, hier op dit plein, bijvoorbeeld.

Van de tientallen mensen die hier vorige week de mooiste stoeptekeningen maakten. Met teksten als ‘God is Liefde’ en ‘liefde is nooit een zonde’.

De liefde van al die honderden mensen die de afgelopen weken een brief schreven. Aan COC Rotterdam, aan dominee Kort en aan het gemeentebestuur van Krimpen.

Brieven over acceptatie.
Over elkaar liefhebben.
Over met elkaar in gesprek gaan.
Want daarvoor kwam Leon een paar weken geleden naar Krimpen.

Gewoon, voor een gesprek. Om de dominee uit te leggen hoeveel pijn woorden kunnen doen.
Mijn tip voor het gemeentebestuur: nodig Leon uit voor zo’n gesprek. Nodig dominee Kort uit voor zo’n gesprek.
Want bij dit soort woorden kan je niet wegkijken.
Bij dit soort woorden kan je niet zwijgen. Bij dit soort woorden ga je in gesprek.

Dank jullie wel.

__________________________

Beeld: De demonstratie van COC Rotterdam op 6 maart  – foto Erwin Heyl.

Categorie:
Algemeen, Geloof & cultuur, homepage, Jouw belangen, Veiligheid
Tags: