Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC stuurt brief aan informateur Zalm

6 juli 2017 -

COC Nederland heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Daarin dringt het COC aan op een passage in het regeerakkoord over emancipatie van lesbiennes, homo’s, bi’s, trans- en interseksepersonen (LHBTI’s). Naar verluid spreken de vier onderhandelende partijen op donderdag 6 juli over LHBTI-emancipatie.

In de brief aan de informateur dringt het COC aan op een nieuwe slag bij de emancipatie van LHBTI’s door het volgende kabinet. Volgens het COC is er de afgelopen periode veel bereikt; zo kwam er verplichte voorlichting op school, een wet lesbisch ouderschap en een einde aan het fenomeen weigerambtenaar. Toch krijgen LHBTI’s nog veel te maken met geweld, is ‘homo’ op school het meest gebruikte scheldwoord en is homoseksualiteit strafbaar in 72 landen.

In de brief aan Zalm bepleit het COC dat het volgende kabinet maatregelen neemt tegen anti-LHBTI-geweld. Ook roept het COC de onderhandelende partijen op om het Regenboog Stembusakkoord uit te voeren. Het gaat dan om maatregelen als bevorderen dat LHBTI-jongeren zich veiliger voelen op school, in de Grondwet opnemen van een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie en snel invoeren van een goede meerouderschapsregeling.

VVD en D66 tekenden COC’s Regenboog Stembusakkoord op 7 maart jl. Het CDA liet weten de meeste maatregelen uit het akkoord te steunen. De ChristenUnie tekende het akkoord niet. Het COC sprak op 1 juli haar zorgen uit over deelname van de ChristenUnie aan een volgende regering.

Het COC drong er de afgelopen tijd ook in gesprekken met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op aan dat LHBTI-emancipatie prioriteit krijgt in een volgend kabinet.

In de brief waarschuwt het COC de onderhandelende partijen tegen zogenaamde ‘vluchtelingendeals’ met landen als Libië, Egypte en Tunesië. Zo’n deal werd eerder gesloten met Turkije. In Libië, Egypte en Tunesië worden homoseksuele handelingen bestraf met gevangenisstraf en kunnen LHBTI-vluchtelingen dus niet veilig verblijven. Onenigheid over vluchtelingendeals vormde eerder het breekpunt in de formatiebesprekingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

[Bron: COC NL – Foto Gerrit Zalm: Tweede Kamer der Staten-Generaal]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , ,