Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC ‘voorzichtig positief’ over gelekte LHBTI-maatregelen regeerakkoord

8 oktober 2017 -

COC Nederland is ‘voorzichtig positief’ over de LHBTI-maatregelen uit het regeerakkoord waarover de NOS zondag bericht. Diverse afspraken uit COC’s Regenboog Stembusakkoord lijken in het regeerakkoord te zijn opgenomen.

‘We zijn voorzichtig positief over de maatregelen, maar oordelen pas definitief als we weten wat er precies in het akkoord staat, met name over meerouderschap,’ reageert COC-voorzitter Tanja Ineke.

Volgens de NOS zou in het akkoord zijn afgesproken dat meerouderschap een vrije kwestie wordt: CDA en ChristenUnie gaan er niet voor liggen als er een wet over wordt ingediend. Wel zou er nog onderzoek moeten worden gedaan naar o.a. het erfrecht en het naamrecht.

‘Zulk onderzoek mag niet tot vertraging leiden,’ aldus Tanja Ineke. ‘Het is niet verantwoord om kinderen en ouders in meeroudergezinnen nog langer in onzekerheid te laten.’

Volgens het COC is dat ook niet nodig: de Staatscommissie Herijking Ouderschap adviseerde in december 2016 om meerouderschap te introduceren en leverde daarvoor concept-wetgeving aan.

‘De details kunnen op ambtelijk niveau worden uitgewerkt, het instellen van nieuwe commissies is volstrekt overbodig,’ aldus het COC.

Acht partijen, waaronder VVD en D66, beloofden in maart in COC’s Regenboog Stembusakkoord dat er ‘op korte termijn’ een meerouderschapsregeling komt. Het Algemeen Dagblad berichtte in augustus dat in het regeerakkoord zou zijn afgesproken om de kwestie op de lange baan te schuiven middels een nieuwe onderzoekscommissie. Volgens de NOS zou het meerouderschap voor de nieuwe coalitie uiteindelijk echter een ‘vrije kwestie’ zijn geworden.

Steeds meer kinderen groeien vanaf de geboorte op in een gezin met meer dan twee ouders. In praktijk zijn dat vaak twee lesbische vrouwen met een (homoseksuele) man, of een homopaar met een lesbisch paar. De band van deze kinderen met hun derde en vierde ouder wordt momenteel op geen enkele manier door de wet beschermt.

Volgens de NOS zouden ook verschillende andere maatregelen uit COC’s Regenboog Stembusakkoord in het regeerakkoord zijn opgenomen. Zo zou er een verbod op LHBTI-discriminatie worden opgenomen in artikel 1 van de Grondwet en zou geslachtsregistratie zo veel mogelijk worden afgeschaft. Als dat juist is, vindt het COC dat heel positief.

COC’s Regenboog Stembusakkoord werd op 7 maart 2017 getekend door acht politieke partijen, samen goed voor 98 zetels – zie foto hierboven. Het gaat om VVD, D66, GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Artikel 1. In het akkoord beloven partijen de volgende maatregelen aan het COC:

  • in artikel 1 van de Grondwet wordt een verbod op LHBTI-discriminatie opgenomen;
  • er komt een meerouderschapswet;
  • het discriminatieverbod in het Wetboek van Strafrecht blijft in stand;
  • er komt een wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen;
  • geslachtsregistratie door de overheid wordt zoveel mogelijk afgeschaft;
  • de situatie voor LHBTI’s op school wordt verbeterd;
  • er wordt een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid gevoerd;
  • de steun aan buitenlandse LHBTI-bewegingen wordt voortgezet.

[Bron: COC NL – Foto brandbox: Kabinetsformatie 2017 – Informateur Gerrit Zalm met de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en CU: CC-Tweede Kamer der Staten-Generaal – Foto COC’s Regenboog Stembusakkoord: Anja Robertus voor COC NL]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , ,