Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC vraagt Ollongren om snelle Grondwetswijziging

26 juni 2018 -

Het COC wil dat minister Kajsa Ollongren (BZK) haast maakt met een expliciet Grondwettelijk verbod op LHBTI-discriminatie. De belangenorganisatie spreekt dinsdagmiddag met de minister.

Het Grondwettelijk verbod maakt onderdeel uit van COC’s Regenboog Stembusakkoord en het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Met het expliciete discriminatieverbod wil het COC bereiken dat de wettelijke verworvenheden voor LHBTI’s in de toekomst niet zomaar ongedaan kunnen worden gemaakt, mocht LHBTI-acceptatie onder druk komt te staan. De Grondwet is een opdracht aan de Nederlandse wetgever.

Grondwetswijziging is een lange procedure, waarbij het parlement twee keer over een voorstel moet stemmen, voor en na de verkiezingen. Daarom wil het COC dat het kabinet haast maakt.

Het COC zal minister Ollongren dinsdag vragen om op korte termijn een stappenplan te presenteren voor het beperken van geslachtsregistratie. Ook dat is een voornemen uit COC’s Regenboog Stembusakkoord en het regeerakkoord. Het COC stelt, met TNN en NNID, voor om het geslacht niet langer te vermelden op de identiteitskaart, zoals bijvoorbeeld al het geval is in Italië en Duitsland. Ook willen de organisaties dat het voor iedereen mogelijk wordt om de categorie geslacht in het paspoort te laten doorhalen met een ‘X’, zoals bijvoorbeeld mogelijk is op Malta.

Volgens het COC gaat het de overheid niet aan wat mensen ‘in hun ondergoed hebben.’ Non-binaire en intersekse personen ondervinden in het dagelijks leven last van verplichte geslachtsregistratie, terwijl transgender personen vaak problemen ondervinden tijdens een transitieproces.

Het COC zal minister Ollongren verder vragen om nader uit te zoeken hoe de Nederlandse overheid LHBTI’s in het verleden discrimineerde. De regering maakte vorig jaar bekend dat er een onderzoek komt naar zogenaamde ‘homolijsten’ die gemeenten in de jaren vijftig bijhielden. Het COC stelt voor om dat onderzoek uit te breiden en schoon schip te maken.

Er is al langer bekend dat ook de politie in het verleden personen registreerde die homoseksueel waren, terwijl deze mensen niets hadden misdaan. Ook zijn veel mensen veroordeeld op grond van artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht. Dat discriminerende wetsartikel stelde de minimumleeftijd voor homoseksueel contact op 21 jaar terwijl die bij hetero’s op 16 jaar lag. Het wetsartikel werd in 1971 afgeschaft.

Tenslotte zal het COC de minister vragen om LHBTI-emancipatie te bevorderen op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Zo zou het bevorderen van LHBTI-acceptatie ook een verplicht onderwerp moeten worden op de scholen in Caribisch Nederland.

[Bron: COC NL – Foto minister Ollongren: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , ,