Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC vraagt opnieuw om onderzoek bestraffing homo’s in vorige eeuw

20 december 2018 -

COC Nederland vraagt opnieuw om een uitgebreid onderzoek naar de bestraffing van homoseksuelen in Nederland in de twintigste eeuw. Het COC doet dat verzoek in een brief aan de Tweede Kamer en minister Kajsa Ollongren.

“Het is tijd om schoon schip te maken”, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug over de oproep.

Minister Ollongren (BZK) informeerde de Kamer eerder dit jaar over onderzoek dat ze zal laten doen naar zogenaamde ‘homolijsten’: lijsten van sollicitanten die halverwege de vorige eeuw werden afgewezen voor een baan als ambtenaar omdat ze homoseksueel zouden zijn.

In oktober stelde het COC voor om dit onderzoek te verbreden naar andere vormen van bestraffing van homo’s door de Nederlandse overheid in de vorige eeuw. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voor homoseksuelen discriminerende oude strafwetartikel 248bis en het lastigvallen van homoseksuelen door de zedenpolitie. Op voorstel van GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok legde de Kamer het verzoek van het COC voor aan minister Ollongren.

Minister Ollongren antwoordde op 17 december dat het COC met dit verzoek ‘op de zaak vooruit’ zou lopen en dat eerst de uitkomst van haar onderzoek zou moeten worden afgewacht. Het COC antwoordt aan de Kamer dat er sprake moet zijn van een misverstand bij de minister. Als de resultaten van het onderzoek worden afgewacht is het immers ‘eenvoudigweg te laat’ om de onderzoeksopzet nog aan te passen, aldus COC-voorzitter Oosenbrug.

Persoonlijke drama’s

Het discriminerende artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht bepaalde tot 1971 dat homoseksuele contacten met personen tussen de 16 en de 21 jaar strafbaar waren, terwijl heteroseksuele contacten met personen van die leeftijd niet strafbaar waren (en zijn). Op grond van het wetsartikel zijn zo’n 2500 mensen veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie tot zes maanden. De strafbaarheid leidde decennia lang tot persoonlijke drama’s in de levens van homoseksuelen.

De (zeden)politie viel in een groot deel van de vorige eeuw personen lastig die (mogelijk) homoseksueel waren, terwijl deze mensen niets hadden misdaan. Men legde zonder rechtsgrond kaartsystemen en fotoalbums aan van vermoedelijke homoseksuelen. Werkgevers, ouders en verhuurders werden over iemands (vermoedelijke) homoseksualiteit geïnformeerd, met ingrijpende consequenties voor het persoonlijk leven.

De homolijsten, de handelswijze van de overheid als werkgever, de handelswijze van de zedenpolitie en artikel 248bis kunnen volgens het COC niet goed los van elkaar worden gezien.

Ook in landen als het Verenigd Koninkrijk en Ierland wordt onderzoek gedaan naar de bestraffing van homoseksuelen door de overheid in de vorige eeuw.

[Bron: COC NL – Foto minister Ollogren: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , ,