Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Columbia University: LHBT-leerling heeft het zwaar op Nederlandse school

13 december 2018 -

Nog altijd hebben veel LHBT-leerlingen het zwaar op Nederlandse middelbare scholen. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse Columbia University i.s.m. COC Nederland, dat verschijnt aan de vooravond van Paarse Vrijdag 2018. Wel wordt steeds duidelijker hoe je de situatie kunt verbeteren: op scholen met een GSA, ondersteunende docenten en positieve aandacht in de lessen gaat het veel beter.

“Laat dit onderzoek een aanmoediging zijn voor scholen om nog veel meer werk te maken van LHBT-acceptatie”, reageert Geert-Jan Edelenbosch, projectleider Jongeren & Onderwijs bij het COC. “LHBT-leerlingen hebben het zwaar en het is nu duidelijk wat je als school kunt doen om hen te steunen.”

Het COC roept de regering vandaag per brief op om er voor te zorgen dat alle scholen in hun lessen positieve aandacht besteden aan LHBTI’s, om het onderwerp verplicht te stellen op alle docentenacademies en om te zorgen voor aandacht voor LHBT’s in antipestprogramma’s. PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul stelde op 13 december Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek en de brief van het COC.

Veel last van negatieve uitspraken
Uit het onderzoek blijkt dat op middelbare scholen veel negatieve dingen over homo’s worden gezegd (70,9%), zowel door leerlingen als docenten (79,9% resp. 46,4% van de leerlingen die negatieve dingen hoorden).* LHBT-scholieren hebben daar veel last van (57,6%), maar docenten treden er volgens de leerlingen die het meemaken zelden adequaat tegen op (15,8%). Ook worden er op school veel negatieve dingen gezegd over transgender personen (29%).

“Er is iets goed mis op onze school, als een leerling een ander voor ‘kut homofiel’ kan uitschelden en ermee weg kan komen, alsof dat het normaalste ding ter wereld is” **

Uitgescholden en buitengesloten
Bijna de helft (43,6%) van de LHBT-leerlingen werd het afgelopen jaar uitgescholden wegens hun seksuele oriëntatie en ruim een kwart (27,5%) om hun genderexpressie. LHBT-scholieren worden expres buitengesloten door hun medeleerlingen (72,8%) en er worden gemene roddels en leugens over ze verspreid (66,8%).

“Ik heb moeite gehad met blijven leven door de pesterij die ik heb ervaren”

Geweld
Ook kreeg een forse groep LHBT-scholieren het afgelopen jaar te maken met licht (13,4%) of zwaar (6,4%) geweld wegens hun seksuele oriëntatie of gender expressie (7,7% resp. 2,7%). De meeste leerlingen (61,8%) die dat meemaken, melden dit bij het schoolpersoneel, maar slechts weinig van hen vinden dat daar adequaat op gereageerd wordt (37,8%).

Eenzaam
Als gevolg van dit alles voelen LHBT scholieren zich bijna vijf keer vaker dan gemiddeld eenzaam (35,5% vs. 7,6%), een buitenstaander (44,2% vs. 8,9%) of onprettig (43,1% vs. 11%) op school. Jongeren die gepest worden met hun seksuele oriëntatie (31,7% vs. 14,6%) of gender expressie (32,9 vs. 17,7%) zijn ongeveer twee keer vaker absent dan de gemiddelde leerling.

“Ik ben vaak thuis gebleven omdat ik te bang en onzeker was om naar school te gaan, ik heb dus veel lessen gemist en blijf daardoor zitten”

Geen aandacht in de les
Volgens LHBT-leerlingen doen scholen weinig om verbetering in de situatie te brengen. Zo is er volgens vier op de vijf leerlingen (78,3%) op school geen (positieve) aandacht voor LHBT’s in de les. Ook is er volgens de meeste leerlingen (55%) op hun school geen antipestbeleid, en bijna nooit is er is er binnen dat pestbeleid aandacht voor LHBT’s (9,4%). Zowel antipestbeleid als aandacht voor LHBT-acceptatie in de les zijn op Nederlandse scholen verplicht.

“Mijn school slaat meestal de LHBT hoofdstukken over”

Waar gaat het wél goed?
Uit het onderzoek wordt ook duidelijk hoe de situatie voor LHBTI’s op school kan worden verbeterd. Zo gaat het véél beter op scholen met ondersteunende docenten, een GSA en goede aandacht voor LHBT-acceptatie in de les.

Als er op een school veel docenten zijn die LHBT-leerlingen steunen, voelen die leerlingen zich op school veel vaker thuis (72,4% vs. 37,2%), geaccepteerd (55,8% vs. 16,5%) en zijn ze veel minder vaak absent (12,4% vs. 31,5). Dat geldt ook voor scholen met een GSA (thuis voelen: 69,9% mét vs. 47,9% zonder GSA; geaccepteerd: 60,1% vs. 41.7%; absent: 16,3% vs. 26,4%) en voor scholen waar in de les positieve aandacht is voor LHBT’s (thuis voelen: 73% vs. 49,6%; geaccepteerd 61,5% vs. 46,2%; absent 16,8% vs. 23,6%).

“De GSA op school heeft enorm geholpen en ik hoop dat elke school er een krijgt.”

Onderzoek
Het onderzoek van het Teachers College van Columbia University i.s.m. COC werd dit jaar uitgevoerd middels een online enquête onder 1065 LHBT scholieren van tussen de 13 en 20 jaar oud.

Het gehele (Engelstalige) onderzoek kunt u hier downloaden: The 2018 Dutch National School Climate Survey Report

*De percentages in dit bericht verwijzen naar het percentage van de LHBT-leerlingen dat hiermee te maken heeft gehad/dit rapporteren.
** De cursieve quotes in dit persbericht zijn afkomstig van LHBT-scholieren die aan het onderzoek meededen. Enkele quotes zijn omwille van de leesbaarheid licht geredigeerd.

In het onderzoek zijn geen vragen gesteld over intersekse personen, daarom wordt in dit persbericht de afkorting LHBT gebruikt i.p.v. LHBTI.

[Bron: COC NL & Columbia University]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Jong & school, Politiek, Veiligheid
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,