Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Coming In: uit de kast komen is niet altijd een optie

10 oktober 2017 -

Op Coming Out Dag lanceren COC Nederland, Movisie en Rutgers de website Coming In*: voor biculturele lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgender personen voor wie uit de kast komen géén optie is – bijvoorbeeld omdat zij in een omgeving leven waarin hun gevoelens niet worden geaccepteerd.

Coming In: ander perspectief op coming out

Coming In werkt aan empowerment en (zelf-)acceptatie van biculturele LHBT’s. Met Coming In agenderen COC Nederland, Movisie en Rutgers niet alleen meer aandacht voor biculterel LHBT’s, maar ook een nieuw perspectief op ‘uit de kast komen’.

Voor biculturele LHBT’s is dit namelijk niet altijd een optie, want, zoals BeyonG Veldkamp, winnares van de Jos Brink innovatieprijs, het verwoordt: “In de Surinaamse cultuur is het moeilijk om uit de kast te komen; je komt niet alléén uit de kast, je komt met je hele familie uit de kast.”

Met Coming In ondersteunen COC Nederland, Movisie en Rutgers de empowerment van biculturele LHBT’s. Coming In staat daarbij voor een ander perspectief op ‘coming out’; jezelf kunnen zijn als (biculturele) LHBT, dát is waar het om gaat.

Biculturele LHBT’s

LHBT-zijn ligt in biculturele kringen vaak nog gevoelig. Waar 91% van de autochtone Nederlanders vindt dat homomannen en lesbische vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen, ligt dat percentage lager in Surinaams-Nederlandse (86%), Antilliaans-Nederlandse (84%), Marokkaans-Nederlandse (62%) en Turks-Nederlandse (54%) kringen (SCP, 2014).

LHBT-jongeren die opgroeien in biculturele of sterk religieuze kringen, kunnen behoorlijk in de problemen komen, wanneer zij zelf, hun familie, omgeving of geloof hun gevoelens niet accepteren.

Ambassadeurs

Zichtbare rolmodellen zijn een belangrijke factor in de (zelf-)acceptatie van biculturele LHBT’s en hun omgeving. Vandaar dat Coming In werkt met ambassadeurs.

In de woorden van de zangeres Shary-An, ambassadeur: “Veel biculturele LHBT-jongeren twijfelen tussen hun eigen gevoelens en de opvattingen van hun familie, omgeving of geloof. Voor hen is het belangrijk om te weten dat er anderen zijn zoals zij. Als ambassadeur wil ik laten zien dat ze er niet alleen voor staan en zo bijdragen aan de acceptatie van biculturele LHBT-jongeren in Nederland!”

Coming In

Coming In is een samenwerkingsverband van COC Nederland, Movisie, Rutgers, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Met Coming In wordt de emancipatie en positie van biculturele LHBT’s ondersteund en versterkt, door onderling contact, ontmoeting en empowerment te bevorderen, en vrijwilligers en professionals in het sociale en zorg domein toe te rusten om goede ondersteuning te bieden.

 

*deze website bestaat niet meer; de informatie is sinds 2019 te vinden op de websites www.respect2love.nl en www.switchboard.nl.

[Bron/Foto: Coming In]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Jouw belangen
Tags:
, , , , , , ,