Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Eerste wereldconferentie voor LBQ vrouwen op 6 juli van start

27 juni 2019 -

Op zaterdag 6 juli gaat in Zuid-Afrika de eerste wereldconferentie voor en door lesbische, biseksuele en queer (LBQ) vrouwen óóit van start. De conferentie wordt georganiseerd door een internationale werkgroep van LBQ vrouwen en gefaciliteerd door COC Nederland.

In Kaapstad, Zuid-Afrika komen van 6 tot 9 juli meer dan 400 LBQ vrouwen uit de hele wereld bijeen voor de Global Feminist LBQ Women’s* Conference. De deelnemers zijn afkomstig uit tal van landen, waaronder Nigeria, Libanon, El Salvador, Pakistan, Armenië, Vietnam, Servië, de VS en Nederland. De conferentie is nadrukkelijk ook gericht op intersekse- en transgender vrouwen en non-binaire personen die zich identificeren als lesbisch, biseksueel en/of queer.

Doel van de conferentie is om een wereldwijde belangenbehartigingsagenda voor LBQ vrouwen te ontwikkelen. Het gaat onder meer om het signaleren van knelpunten waar LBQ vrouwen mee te maken krijgen, het identificeren van mensen en middelen om LBQ vrouwen te steunen en om zichtbaarheid, leiderschap en representatie te versterken. Ook wil de conferentie deelnemers inspireren bij hun inzet voor LBQ vrouwen.

Tijdens het driedaagse programma zijn er meer dan zestig workshops over uiteenlopende thema’s. Het gaat bijvoorbeeld om (de aanpak van) geweld tegen vrouwen, veiligheid in het onderwijs, queer moslimvrouwen, vluchtelingen en mensen met een beperking. Ook zijn er plenaire sessies, regionale sessies en bijeenkomsten voor mensen met soortgelijke seksuele oriëntaties en genderidentiteiten.

Op de conferentie is bijzondere aandacht voor intersectionaliteit: wat hebben LBQ vrouwen nodig die kwetsbaar zijn vanwege een stapeling aan achtergronden, zoals hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, en -expressie, geslachtskenmerken, geloof, culturele achtergrond of een beperking.

De Global Feminist LBQ Women’s* Conference komt voort uit een inventarisatie van behoeften van LBQ vrouwen uit de hele wereld, die werd uitgevoerd door COC Nederland. Gastorganisatie is COC’s partnerorganisatie Triangle Project uit Zuid-Afrika. De aanmelding voor de conferentie is inmiddels gesloten. Deelnemers en het COC doen verslag op de conferentiewebsite en op coc.nl.

[Bron: COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , , , , , , , , ,