Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Extra maatregelen nodig tegen geweld

30 april 2019 -

‘Neem extra maatregelen tegen anti-LHBTI-geweld’. Die oproep doen COC, TNN en NNID in een brief aan minister Ferdinand Grapperhaus (Veiligheid) en minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie). De belangenorganisaties reageren op het ‘actieplan veiligheid LHBTI’ dat de ministers begin april aan de Kamer stuurden.

COC, NNID en TNN schrijven dat ze ‘bijzonder teleurgesteld’ zijn over dat actieplan en roepen op tot aanvullende maatregelen, in het bijzonder van de politie. Hoewel de nood volgens de belangenorganisaties hoog is, omvat het ‘actieplan’ nauwelijks nieuwe maatregelen tegen anti-LHBTI-geweld.

“De enorme kloof tussen het aantal LHBTI’s dat te maken krijgt met fysiek en verbaal geweld wegens hun identiteit en het verwaarloosbare aantal veroordelingen van daders van discriminatie is niet uit te leggen”, aldus de belangenorganisaties.

Uit gegevens van het ministerie van Justitie & Veiligheid blijkt dat zeven op de tien LHBTI’s in Nederland in hun leven te maken krijgen met fysiek of verbaal geweld wegens hun identiteit. Jaarlijks worden er minder dan tien daders veroordeeld tot lage straffen voor LHBTI discriminatie.

Gespecialiseerde rechercheurs

COC, TNN en NNID willen dat de aanpak van geweld en discriminatie tegen LHBTI’s een prioriteit wordt van de politie en dat minister Grapperhaus met de politie harde afspraken maakt om het aantal veroordelingen van daders omhoog te krijgen. Ook zouden er gespecialiseerde rechercheurs moeten komen om (LHBTI-)discriminatie aan te pakken en zou Roze in Blauw – de politieteams die zich in het bijzonder bezighouden met de aanpak van geweld tegen LHBTI’s – een volwaardige plaats in het politiekorps moeten krijgen.

De belangenorganisaties pleiten verder onder meer voor hogere straffen op discriminatie. Ook moet duidelijk worden dat schelden met ‘kankerhomo’ of ‘dirty faggot’ bewijs is voor discriminatie en geen ‘dagelijks taalgebruik’. Het kwam de afgelopen meerdere keren voor dat rechters voorbijgingen aan ‘homoschelden’ terwijl het OM daar niet tegen in beroep ging.

Het COC dringt al lang aan op steviger maatregelen tegen anti-LHBTI geweld. Samen met activistencollectief #ikbenhetzat demonstreerde de organisatie op 20 november jl. bij de Tweede Kamer – zie foto bovenaan. Ook de VN riepen Nederland in december op om geweld tegen LHBTI’s beter aan te pakken.

[Bron: COC NL – Foto: COC en #ikbenhetzat voeren actie tegen anti-LHBTI-geweld bij de Tweede Kamer in Den Haag – door: Geert van Tol Fotografie voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek, Veiligheid
Tags:
, , , , , , , , , , ,