Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Helft Nederlanders heeft begrip voor non-binair zijn

6 april 2021 -

De zichtbaarheid van mensen die zich niet herkennen in de categorie ‘man’ óf ‘vrouw’ lijkt te groeien. Deze groep wordt vaak aangeduid als ‘non-binair’. Er is in Nederland nog weinig bekend over de maatschappelijke opvattingen ten aanzien van non-binaire personen.

Onderzoeksbureau Motivaction houdt graag de vinger aan de pols van veranderende maatschappelijke opvattingen op het gebied van gender en seksualiteit. Eind 2020 namen zij in een onderzoek een reeks stellingen op over non-binair zijn. Aan het onderzoek deed een representatieve groep Nederlanders (n = 2734) mee in de leeftijd van 18-80 jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat 50% van de Nederlanders er begrip voor heeft als mensen zich niet volledig herkennen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’. Wanneer mensen dat uiten, wordt het begrip wat minder. 38% heeft er begrip voor als mensen niet als ‘man’ of ‘vrouw’ gezien willen worden en 44% als mensen zich niet als ‘man’ of ‘vrouw’ willen kleden of gedragen. 43% van de Nederlanders is van mening dat mensen niet alleen ‘man’ of ‘vrouw’ hoeven te zijn.

Het Motivaction-onderzoek laat dus zien dat iets minder dan de helft van de bevolking begrijpt dat er méér is dan ‘man’ en ‘vrouw’. Daarnaast zien we een grote groep van ruim een derde (32-37%) die in het midden laat of ze begrip heeft voor mensen die non-binair zijn. Tenslotte is er een groep van rond de 20% die er duidelijk géén begrip voor heeft.

De groep die begrip heeft voor non-binair zijn, is dus geen meerderheid, maar wel de grootste groep. We zien dat jongeren van 18-24 jaar er vaker begrip voor hebben, hoewel het verschil met de rest van Nederland klein is. Ook in de grote steden zien we iets vaker begrip.

Belangenorganisaties Transgender Netwerk Nederland, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID en COC Nederland pleiten voor meer aandacht voor non-binaire personen in het emancipatiebeleid van de overheid. Ook zou een ieder volgens de belangenorganisaties de mogelijkheid moeten krijgen om de ‘m’ of ‘v’ in het paspoort en andere officiële documenten te laten doorhalen met een ‘x’. Die mogelijkheid bestaat al in landen als Malta, Australië en Nieuw-Zeeland.

Categorie:
Algemeen, homepage, Non-binair
Tags: