Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Meer aandacht nodig voor veiligheid LHBTI’s in woonomgeving

13 december 2017 -

De Gay-Straight-Alliance Natuurlijk Samen, waar het COC deel van uitmaakt, heeft de ‘Handreiking Veilige Wijken voor LHBTI’s’ uitgebracht. De handreiking bevat informatie en adviezen voor gemeenten en (wijk) professionals om discriminatoir geweld gericht tegen LHBTI’s in een vroeg stadium te herkennen en aan te pakken. 

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn: een veilige woonomgeving. Maar LHBTI’s is dat helaas niet per definitie gegeven. Meer dan anderen krijgen zij te maken met scheldpartijen, overlast, pesterijen en bedreigingen in de directe omgeving. En ook al overkomt het je niet zelf, de impact van dergelijke gebeurtenissen raakt de hele groep van LHBTI’s. Dat belemmert deze burgers in hun bewegings- en expressievrijheid in de openbare ruimte, met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien.

Onveilig in eigen buurt

Ook uit de Nationale Veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat lesbische vrouwen en homoseksuele mannen zich vaker onveilig voelen – ook in de eigen buurt – dan heteroseksuele mannen en vrouwen. Die gevoelens zijn niet onterecht: lesbische vrouwen en homoseksuele mannen zijn ook daadwerkelijk vaker slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit, zoals vandalisme, diefstal, inbraak en bedreiging. Ook transgenderpersonen krijgen veelvuldig te maken met geweld en beledigingen, blijkens een enquête van het Transgender Netwerk Nederland.

Slecht voorbereid op incidenten

Verreweg de meeste gemeenten zijn niet of slecht voorbereid op incidenten waarbij de veiligheid van LHBTI’s in het geding is. Professionals (h)erkennen vaak niet het discriminatoire aspect in LHBTI-gericht geweld en missen handelingsvaardigheid. Homopesterijen’ resulteren nog te vaak in gedwongen vertrek van de slachtoffers. De buurt heeft het nakijken en de dader blijft onbestraft.

Ketenaanpak

De handreiking Veilige wijken biedt informatie en praktische tips voor gemeenten en professionals in de wijk die vaak als eerste worden geconfronteerd met onveilige situaties voor LHBTI’s. Discriminatoir geweld tegen LHBTI’s effectief aanpakken kan alleen door nauwe samenwerking tussen gemeente, politie en andere betrokken instanties, waarbij de gemeente de regierol op zich neemt.

In de handreiking wordt besproken hoe een ketenaanpak succesvol wordt opgezet en welke fases de keten omvat om te komen tot een effectieve aanpak. In de handreiking zijn verschillende model- en voorbeeldaanpakken opgenomen. Tot slot bevat de handreiking veel verwijzingen naar externe bronnen en een uitgebreide leeslijst.

Downloaden

De handreiking Veilige wijken voor LHBTI’s is met financiële steun van de Directie Emancipatie van het ministerie van OCW ontwikkeld door de Gay-Straight-Alliance Natuurlijk Samen. De publicatie is kosteloos te downloaden.

Over Natuurlijk Samen

Natuurlijk Samen is een Gay-Straight-Alliance, een samenwerkingsverband om de veiligheid van LHBTI’s te verbeteren. De organisaties die zich aan Natuurlijk Samen hebben verbonden zijn antidiscriminatiebureau RADAR, Art.1 – kenniscentrum discriminatie Nederland, COC Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), het kenniscentrum MOVISIE en de Nationale Politie.

[Bron: Natuurlijk Samen – Foto Politie: CC-cocoparisienne]

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Veiligheid
Tags:
, , , , , , ,