Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Minister Van Engelshoven rapporteert over LHBTI-emancipatiebeleid

14 maart 2019 -

Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) rapporteert op donderdag 14 maart over de voortgang van het LHBTI-emancipatiebeleid. Het COC ziet positieve ontwikkelingen, maar is kritisch over de aanpak van geweld, de uitvoering van COC’s Regenboog Stembusakkoord en over maatregelen om de positie van intersekse- en transgender personen te verbeteren.

In haar interactieve voortgangsrapportage beschrijft Van Engelshoven een reeks maatregelen om de emancipatie van LHBTI’s te bevorderen. Het COC is positief over de maatregelen om de positie van LHBTI-jongeren te versterken. De minister stelt aandacht voor LHBTI-acceptatie nog dit jaar verplicht in het mbo, ondersteunt GSA’s op scholen en werkt aan zelfmoordpreventie onder LHBTI-jongeren.

Het expliciete wettelijke verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen is volgens het COC ook een belangrijk resultaat. De belangenorganisatie vindt het verder positief dat het kabinet de vervolging van lesbiennes, bi’s en homoseksuelen onder de oude Nederlandse strafwetgeving laat onderzoeken.

Geweld aanpakken

Het COC mist in de voortgangsrapportage urgentie bij de aanpak van geweld tegen LHBTI’s. Er wordt een actieplan aangekondigd waarin de nadruk ligt op preventie. Preventie is volgens het COC belangrijk, maar daarnaast moeten politie en openbaar ministerie veel meer doen om anti-LHBTI geweld aan te pakken. Terwijl LHBTI’s veel te maken krijgen met fysiek en verbaal geweld, worden er jaarlijks minder dan tien daders veroordeeld voor LHBTI-discriminatie.

Tempo bij Regenboog Stembusakkoord

Het COC vindt dat de uitvoering van COC’s Regenboog Stembusakkoord te langzaam gaat. Zo staat in de Grondwet nog geen expliciet wettelijk verbod op LHBTI-discriminatie, is de regering nog niet begonnen aan wetgeving om meerouderschap goed te regelen en is aandacht voor LHBTI-acceptatie nog niet verplicht op eerstegraads docentenopleidingen en universitaire lerarenopleidingen.

Transgender- en intersekse personen

In de voortgangsrapportage staan volgens COC en Transgender Netwerk Nederland (TNN) te weinig maatregelen om de arbeidsmarktpositie van transgender personen te verbeteren. TNN en COC pleiten voor een wettelijk transitieverlof. Zo’n regeling, vergelijkbaar met zwangerschapsverlof, zal de arbeidsmarktpositie van transgender personen volgens de organisaties verbeteren. De werkeloosheids- en arbeidsongeschiktheidscijfers onder trans personen liggen nu nog veel hoger dan gemiddeld.

Ook missen COC en NNID maatregelen om de lichamelijke integriteit en autonomie van intersekse personen te waarborgen. NNID en COC roepen de regering op om te zorgen voor een wettelijk verbod op niet-noodzakelijke medische behandelingen bij intersekse kinderen, die hier geen vrije en volledige geïnformeerde toestemming voor kunnen geven. Zulke behandelingen vormen een ernstige schending van de mensenrechten van intersekse kinderen, maar worden in Nederland nog steeds uitgevoerd.

[Bron: COC NL – Foto minister Van Engelshoven: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , ,