Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Nederland krijgt aanbevelingen van VN over LHBTI-mensenrechten

11 mei 2017 -

Nederland kreeg op woensdag 10 mei een reeks aanbevelingen van leden van de Verenigde Naties ter verdere verbetering van LHBTI-mensenrechten in ons land. Dat gebeurde tijdens de Universal Periodic Review (UPR), de ‘mensenrechtentoets’ waar VN-lidstaten elke vier jaar aan worden onderworpen. De aanbevelingen hebben onder meer betrekking op veiligheid, onderwijs en de arbeidsmarkt, met bijzondere aandacht voor trans- en intersekse personen.

De aanbevelingen zijn afkomstig van Australië, België, Frankrijk, Ierland, Israël, Slovenië en Zweden. Die landen gaven gehoor aan suggesties van COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID). De drie organisaties stuurden de Mensenrechtenraad in 2016 een rapport over de situatie van LHBTI’s in Nederland en spraken met tal van leden van de VN-Mensenrechtenraad.

Veel aandacht voor intersekse- en transpersonen

Nederland kreeg niet eerder zoveel aanbevelingen over de mensenrechten van trans en intersekse personen. Zo riep Australië ons land op om mensen met een intersekseconditie beter tegen discriminatie te beschermen. Ierland en Israël willen – net als COC, TNN en NNID – dat Nederland wijziging van de officiële geslachtsregistratie eenvoudiger maakt voor trans en intersekse personen.

Momenteel kunnen trans personen hun geslachtsregistratie alleen wijzigen als ze ouder zijn dan 16 jaar en beschikken over een deskundigenverklaring, intersekse personen hebben een doktersverklaring een rechterlijk oordeel nodig.

Pak anti-LHBTI geweld aan

Ierland, Zweden en Israël roepen Nederland op om geweld tegen LHBTI’s beter aan te pakken. Zweden stelt voor dat ons land een nationaal actieplan tegen discriminatie en geweld opstelt, inclusief indicatoren voor succes. Israël suggereert betere training voor politie en Openbaar Ministerie. Dat komt overeen met aanbevelingen van COC, TNN en NNID.

In Nederland krijgen ongeveer zeven op de tien LHBTI’s te maken met fysiek of verbaal geweld wegens hun identiteit. Er worden relatief weinig daders voor LHBTI-discriminatie vervolgd.

Werk aan LHBTI-acceptatie in het onderwijs

België en Slovenië raden Nederland aan om nog meer werk te maken van LHBTI-acceptatie in het onderwijs. Slovenië stelt voor dat er op docentenacademies aandacht komt voor dit onderwerp.

Uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie bleek in 2016 dat veel Nederlandse scholen wel proberen om LHBTI-acceptatie te bevorderen, maar dat de kwaliteit van de lessen veel te wensen overlaat. Ook COC, TNN en NNID pleiten daarom voor aandacht voor LHBTI-acceptatie op docentenacademies.

Ook veel lof voor Nederland

Nederland kreeg van veel leden van de VN-Mensenrechtenraad ook complimenten voor de sterke inzet voor mensenrechten in de wereld, en specifiek voor LHBTI-mensenrechten. Nederland lanceerde in 2016 met Uruguay de Equal Rights Coalition. De deelnemende landen zetten zich samen in voor gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, bi’s, trans- en intersekse personen in de hele wereld. De Equal Rights Coalition veroordeelde onlangs de vervolging van LHBTI’s in Tsjetsjenië.

Nederland en andere VN-leden worden elke vier jaar onderworpen aan een de UPR-mensenrechtentoets. Aanbevelingen van andere landen worden door Nederland vaak overgenomen. De Nederlandse regering reageert binnenkort op de suggesties van de Mensenrechtenraad.

[Bron: COC NL – Foto VN-Mensenrechtenraad: COC NL – Nori Spauwen]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , , , , ,