Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Neem Regenboogakkoord over in het regeerakkoord!

30 juni 2021 -

Neem de maatregelen uit het Regenboog Stembusakkoord 2021 over in regeerakkoord! Die oproep doen COC, NNID en TNN in een brief aan Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en informateur Mariëtte Hamer. Rutte en Kaag, die beiden het Regenboogakkoord tekenden, werken momenteel onder begeleiding van Hamer aan een aanzet voor een regeerakkoord.

Weer koploper
Nederland moet, net als bij de openstelling van het burgerlijk huwelijk in 2001, weer voorop gaan lopen in de wereld als het gaat om gelijke rechten, inclusie en acceptatie van LHBTI-personen. Dat schrijven TNN, NNID en COC in hun brief. Met de uitvoering van het Regenboogakkoord kan een nieuw kabinet volgens de organisaties een grote slag slaan.

In het Regenboog Stembusakkoord beloven 10 politieke partijen onder meer om een reeks concrete maatregelen te nemen voor acceptatie op school, tegen anti-LHBTI geweld en tegen discriminatie om een combinatie van gronden (intersectionaliteit).  

De partijen zeggen in het Regenboogakkoord ook toe om te zorgen voor een meerouderschapswet, verankering van LHBTI-rechten de Grondwet en een wettelijk verbod op ‘LHBTI-genezing’. Verder beloven ze een wettelijk verbod op niet-vrijwillige, niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse personen, een wettelijk transitieverlof om de arbeidsmarktpositie transgender personen te verbeteren en de mogelijkheid voor iedereen om de geslachtsvermelding in officiële documenten eenvoudig te laten vervangen door een ‘X’.

Wereld te winnen
Volgens NNID, COC en TNN is er nog een wereld te winnen bij de emancipatie van mensen ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

Zo is Nederland afgezakt naar de 12e plaats van Europese landen waar LHBTI-rechten goed geregeld zijn. Ook krijgen zeven op de tien LHBTI’s te maken met geweld om wie ze zijn en zijn er nog steeds scholen die LHBTI-personen actief afwijzen. Er wordt in ons land nog steeds zogenaamde ‘LHBTI-genezing’ aangeboden, waar mensen aan kapotgaan, en er zijn zo’n 2000 dak- en thuisloze LHBTI-jongeren.

Transgender kinderen krijgen veel te maken met geweld achter de voordeur en de arbeidsmarktpositie van transpersonen is vaak slecht. Intersekse personen krijgen te maken met taboes, vooroordelen en discriminatie. Ook proberen artsen nog regelmatig het lichaam van intersekse kinderen zonder medische noodzaak in overeenstemming te brengen met wat een ‘mannen-‘of ‘vrouwenlichaam’ zou zijn. Non-binaire personen worden niet erkend en uitgesloten in een maatschappij die mensen indeelt in ‘mannen’ en ‘vrouwen’.

Hongarije nam onlangs een anti-LHBTI wet aan en Polen laat zich voorstaan op ‘LHBTI-vrije zones’. LHBTI’s zijn strafbaar in 69 landen, in 11 landen staat er zelfs de doodstraf op.

Breed draagvlak
Het Regenboog Stembusakkoord kan rekenen op een breed draagvlag van 110 zetels in de Tweede Kamer. Het werd op 13 maart getekend door of namens de lijsttrekkers van VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Volt, Fractie den Haan en Bij1.

Lijsttrekkers tekenen COC’s Regenboogakkoord op 13 maart 2021 – FOTO Geert van Tol voor COC Nederland.

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek
Tags: