Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Oproep aan partijen: doe mee aan kieswijzer COC!

13 februari 2019 -

Het COC roept partijen en kandidaten die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen op om mee te doen aan COC’s kieswijzer Rainbowvote.NU. Ook partijen en kandidaten voor de Eerste Kamer kunnen een profiel aanmaken.

Partijen en kandidaten kunnen deelnameformulieren opvragen bij info@rainbowvote.NU. De uiterste inzenddatum is 27 februari. Rainbowvote.NU wordt naar verwachting begin maart gelanceerd; de Provinciale Statenverkiezingen zijn op 20 maart 2019.

Op Rainbowvote.NU kunnen partijen en kandidaten een profiel aanmaken om zichzelf en hun standpunten aan de LHBTI-gemeenschap te presenteren. Kiezers die LHBTI-onderwerpen belangrijk vinden kunnen op die manier beter geïnformeerd hun stem uitbrengen.

In Nederland leven ruim een miljoen LHBTI’s. Voor een groot deel van hen wegen LHBTI-kwesties mee bij hun keuze in het stemhokje. De LHBTI-stem is dus een factor van betekenis bij de verkiezingen.

Partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen kunnen op de website presenteren wat ze de afgelopen jaren voor LHBTI’s hebben gedaan en wat ze de komende jaren van plan zijn. Aan de hand van zo’n veertig stellingen geven ze aan hoe ze over LHBTI-kwesties denken. De stellingen gaan over zaken als veiligheid, voorzieningen voor LHBTI-jongeren en –ouderen en bijvoorbeeld over wat het inhoudt om een ‘regenboogprovincie’ te zijn.

Ook individuele ‘regenboogkandidaten’ die meedoen aan de verkiezingen kunnen een profiel aanmaken, waarin ze aangeven wat ze in de Provinciale Staten voor LHBTI’s willen bereiken.

Eerste Kamer

De leden van de Eerste Kamer zijn op 20 maart niet direct verkiesbaar, zij worden later gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Omdat de Eerste Kamer bepalend is voor de machtsverhoudingen in Nederland, willen veel kiezers toch graag willen weten hoe de leden denken over LHBTI-acceptatie.

Daarom biedt het COC ook aan partijen en ‘regenboogkandidaten’ in de Eerste Kamer de mogelijkheid om een profiel aan te maken op Rainbowvote.NU.

Rainbowvote.NU wordt samengesteld door de regionale COC-verenigingen en COC Nederland.

[Bron/Illustratie: COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , ,