Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Politieke Regenboognetwerken vragen kamer om meerouderschapswet.

3 november 2021 -

Dinsdag 2 november boden de regenboognetwerken van PvdA, D66, VVD, CDA, GL en SP een videodocument aan bij de commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer om aan te dringen op invoering een Meerouderschapswet. Meerouderschap is meer liefde, want Love makes a Family, aldus de regenboognetwerken.

De Staatscommissie Herijking ouderschap heeft op 7 december 2016 haar verslag uitgebracht met daarin het advies om ouderschap naar maximaal vier ouders uit te breiden. De wet Meerouderschap was ook een van de punten uit het regenboogakkoord van het COC in 2017. Helaas is dit punt door de vorige coalitie niet gerealiseerd, ondanks dat er door een aantal coalitiepartijen wel voor was getekend.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Dit jaar heeft het COC opnieuw een regenboogakkoord gesloten met daaronder onder andere de handtekeningen van CDA, D66 en VVD, de drie partijen die nu formeren over een nieuwe regering. Samen met de andere ondertekenaars PvdA, GroenLinks, SP, Volt, BIJ1 en PvdD vormen zij een zeer ruime meerderheid in de Tweede Kamer.

In Nederland hebben we tegenwoordig samengestelde gezinnen, regenbooggezinnen en ook deze ouders en kinderen hebben rechten nodig. Als regenboognetwerken doen we daarom nogmaals het verzoek: Maak werk van de Meerouderschapswet en neem het advies van de Staatscommissie over. In het videodocument zijn een aantal persoonlijke oproepen van leden van onze regenboognetwerken te zien, die hier in de praktijk ervaring mee hebben. Aanbieden van het document vindt plaats op dinsdag 2 november om 13:40 uur in het gebouw van de Tweede Kamer.

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags: