Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Staatssecretaris welwillend tegenover asielvoorstellen COC

25 juni 2018 -

Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) staat welwillend tegenover de voorstellen van het COC om het LHBTI-asielbeleid te verbeteren. Dat bleek op maandagochtend 25 juni tijdens een gesprek van de staatssecretaris met vertegenwoordigers van het COC. Harbers stuurt binnenkort een voorstel tot herziening van het LHBTI-asielbeleid naar de Tweede Kamer.

COC-voorzitter Tanja Ineke overhandigde staatssecretaris Mark Harbers maandag het onderzoeksrapport Trots of Schaamte? dat mr. Sabine Jansen uitvoerde voor het COC (foto). Conclusie is dat de IND ondeugdelijke stereotypen gebruikt om te beoordelen of asielzoekers LHBTI zijn. Het belangrijkste criterium is nu dat alle LHBTI-asielzoekers een ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ zouden moeten hebben doorgemaakt. Uit het COC-onderzoek blijkt dat veel LHBTI’s zo’ n proces niet doormaken, er niet over kunnen vertellen en/of niet begrijpen wat het is.

De staatssecretaris staat welwillend tegenover het COC-voorstel om dit belangrijkste criterium te schrappen, zo bleek maandag tijdens het gesprek.

Harbers stond ook welwillend tegenover het voorstel om te investeren in trainingen om stereotypen bij de beoordeling van LHBTI-asielverzoeken te bestrijden. Uit het COC-rapport blijkt dat de IND er vaak ten onrechte van uitgaat dat geloof en LHBTI-zijn niet samengaan, dat alle LHBTI’s weten welke LHBTI-organisaties er zijn, welke straffen er in hun land op homoseksuele handelingen staan en dat mensen zich altijd op één specifiek moment realiseren dat ze LHBTI zijn.

De staatssecretaris bleek gevoelig voor het COC-voorstel om voortaan ook verklaringen en foto’s van partners en getuigen te accepteren als bewijs voor de identiteit van LHBTI-asielzoekers. Nu schuift de IND zulke foto’s en verklaringen vaak terzijde.

Staatssecretaris Harbers stuurt naar verwachting binnen twee weken een brief met voorstellen ter verbetering van het LHBTI-asielbeleid naar de Kamer. Dan zal blijken in hoeverre de COC-voorstellen daadwerkelijk zijn overgenomen.

PvdA-Kamerleden Attje Kuiken en Kirsten van den Hul stelden maandag Kamervragen over de uitkomst van het COC-onderzoek naar het LHBTI-asielbeleid.

[Bron: COC NL – Foto aanbieding rapport door COC-voorzitter Tanja Ineke aan staatssecretaris Mark Harbers: COC NL-Philip Tijsma]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , ,