Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Stuur geen LHBTI-asielzoekers terug naar Tsjetsjenië

26 mei 2017 -

Stuur geen LHBTI-asielzoekers terug naar de Russische republiek Tsjetsjenië. Die oproep doet COC Nederland vrijdag in een brief aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel).

De regering moet vooruitlopend op een nieuw ambtsbericht over Tsjetsjenië geen enkele LHBTI-asielzoeker naar dat land terugsturen, vindt het COC. Als dat wel gebeurt, kan dat mensen in levensgevaar brengen.

De regering informeerde het COC deze week per brief dat er een nieuw ambtsbericht komt over de situatie voor LHBTI’s in Tsjetsjenië. Het COC had daar eerder op aangedrongen. Ambtsberichten bevatten landeninformatie waarmee asielverzoeken worden beoordeeld.

Volgens het huidige ambtsbericht over Tsjetsjenië is ‘homoseksualiteit niet openlijk bespreekbaar’. In werkelijkheid worden LHBTI’s in Tsjetsjenië geïnterneerd, gemarteld en vermoord, zo schreef het COC in april aan Dijkhoff. “Er gaapt een diepe kloof tussen ambtsbericht en werkelijkheid”, aldus het COC.

Het COC rekent er op dat het nieuwe ambtsbericht de levensgevaarlijke situatie voor LHBTI’s in Tsjetsjenië wel adequaat zal weergeven, en dat de regering op grond van die informatie geen LHBTI’s meer naar Tsjetsjenië zal terugsturen. Het nieuwe ambtsbericht verschijnt naar verwachting echter pas in de loop van 2017.

In de brief van vrijdag vraagt het COC staatssecretaris Dijkhoff verder om te helpen bij het evacueren van Tsjetsjeense LHBTI’s uit Rusland naar veilige landen. De mannen die gevlucht zijn uit Tsjetsjenië, zijn ook elders in Rusland niet veilig omdat ze gezocht worden door de Tsjetsjeense autoriteiten en door familieleden die uit zijn op eerwraak.

De regering berichtte in haar brief aan het COC ook dat ze op verschillende manieren aandacht vraagt voor de vervolging van LHBTI’s in Tsjetsjenië en oproept tot actie. Zo kaartte het kabinet de kwestie aan bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres en bij de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Ook veroordeelde Nederland de vervolging in EU- en OVSE-verband en eiste Nederland met 23 landen van de Equal Rights Coalition een einde aan de vervolging. Ook in antwoord op Kamervragen van de SP-Kamerleden Sadet Karabulut en Jasper van Dijk liet de regering op 30 mei weten dat ze de situatie voor LHBTI’s in Tsjetsjenië op verschillende manieren aan de kaak stelt.   

[Bron: COC NL – Foto staatssecretaris Dijkhoff: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , ,