Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vanaf 1 augustus PrEP bij GGD

28 juni 2019 -

Alle GGD-regio’s in Nederland kunnen per 1 augustus aanstaande starten met het verstrekken van de hiv-preventiepil PrEP en bijbehorende medische zorg aan homo- en bimannen en andere groepen met een verhoogd risico. Dat schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Aidsfonds-Soa Aids Nederland, COC Nederland, PrEPnu, activisten en andere organisaties hebben lang gepleit voor verstrekking van PrEP in Nederland.

Minister Bruins garandeert dat de pillen op 1 augustus aangekocht en beschikbaar zullen zijn, evenals de financiële middelen om extra personeel aan te stellen bij de GGD’en.

COC Nederland is blij dat verstrekking van PrEP na een jarenlange strijd nu bijna een feit is.

Aidsfonds-Soa Aids Nederland en COC Nederland stellen in een reactie: “Eindelijk zullen meer mensen zich nog beter kunnen beschermen tegen hiv. We pleiten er al jaren voor dat iedereen met een verhoogd risico toegang krijgt tot PrEP en de bijbehorende zorg. We weten dat GGD-en zich zorgvuldig voorbereiden op de start van de PrEP-verstrekking en dat zij in staat zijn de mensen te bereiken die het meest risico lopen. Met PrEP als beschermingsmiddel, naast bijvoorbeeld condooms, kunnen we het aantal nieuwe hiv-infecties drastisch verminderen en kunnen we Nederland het eerste land maken met nul nieuwe hiv-infecties.”

Uit onderzoek blijkt dat het aantal nieuwe hiv-overdrachten met PrEP fors omlaag kan worden gebracht. In San Francisco is het aantal nieuwe diagnoses bijvoorbeeld bijna gehalveerd. PrEP is een aanvullend preventiemiddel tegen hiv, dat wordt ingezet náást bijvoorbeeld condooms en vroeg testen.

Introductie van PrEP leidt, naast minder nieuwe hiv-diagnoses, ook tot een betere seksuele gezondheid: PrEP gebruikers ervaren bijvoorbeeld minder angst voor hiv. Bovendien blijkt uit onderzoek dat PrEP kosten bespaart, want het verstrekken van PrEP is goedkoper dan een leven lang hiv-zorg bieden. Verder leidt PrEP niet tot meer SOA’s. Het middel wordt al verstrekt in o.a. Frankrijk, Noorwegen, Schotland, België, Portugal.

PrEP-regeling

De Gezondheidsraad adviseerde de regering in maart 2018 om PrEP beschikbaar te stellen aan homo- en bimannen met een verhoogd risico op hiv. Na aanhoudende druk van Aidsfonds-Soa Aids Nederland, COC Nederland, PrEPnu, andere organisaties en activisten, en aandringen vanuit de Tweede Kamer (m.n. door D66 en GroenLinks), beloofde Minister Bruins vorig jaar zomer om een PrEP-regeling op te stellen, die nu op 1 augustus in werking treedt.

PrEP-pillen zullen via de GGD’en beschikbaar komen voor mensen die een relatief hoog risico lopen op hiv. Volgens schattingen van het ministerie zijn dat ongeveer 6.500 personen. De regeling loopt voorlopig tot 2024. Er wordt een kleine eigen bijdrage van de PrEP-gebruikers zelf gevraagd.

De verstrekking en vergoeding van PrEP zal de kosten van gezondheidszorg naar verwachting drastisch doen verlagen, zo stelt de minister. De maatregel zou na vijf jaar een besparing van ongeveer 33 miljoen euro op hiv-behandelingen opleveren, terwijl de te verwachte kosten van de PrEP-verstrekking op zo’n 22 miljoen euro liggen.

De nieuwe PrEP-regeling kent nog enige beperkingen. Het gaat onder meer om het maximale budget van 22 miljoen euro, waarmee naar verwachting aan maximaal aan 6500 mensen PrEP verstrekt worden. Ook zijn er beperkingen aan PrEP-verstrekking door huisartsen en moeten mensen daarom voor PrEP in beginsel naar de GGD.

[Bron: COC NL e.a. – Illustratie: PrEPnu]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Categorie:
HIV, homepage
Tags:
, , , , , , ,