Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Verbeter het LHBTI-asielbeleid!

10 oktober 2019 -

Verbeter het LHBTI-asielbeleid! Die oproep doet het COC op woensdag 9 oktober in een brief aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel). COC Nederland spreekt op donderdag 10 oktober met de staatssecretaris.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en COC Nederland deden de afgelopen maanden een reeks suggesties om het LHBTI-asielbeleid te verbeteren. Voor het advies van het WODC gaf de regering zelf opdracht. Broekers-Knol reageerde in september op de aanbevelingen, en schoof daarbij vrijwel alle suggesties en argumenten van het WODC en COC terzijde.

Het COC roept de staatssecretaris en de Kamer op om de aanbevelingen nu alsnog uit te voeren.

Zo wil het COC dat de IND LHBTI-asielzoekers niet meer afwijst omdat ze geen ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ hebben doorgemaakt. Uit het COC-onderzoeksrapport Trots of Schaamte? blijkt dat dit criterium een ondeugdelijk stereotype is dat niet geschikt is voor het beoordelen van LHBTI-asielzoekers. Veel asielzoekers maken zo’n proces niet door of begrijpen niet wat er mee bedoeld wordt. Het werd daarom in juli 2018 door voormalig staatssecretaris Mark Harbers uit het beleid geschrapt.

Uit recent onderzoek van het COC blijkt echter dat de IND het criterium nog steeds vaak gebruikt, alsof er niets is veranderd. De IND noemt processen van bewustwording en zelfacceptatie zelfs ‘de pijlers waaraan de gestelde geaardheid wordt getoetst’. Het COC wil dat staatssecretaris Broekers-Knol daar een einde aan maakt.

Ook wil het COC dat de IND stopt met het gebruik van andere stereotypen. Zo wordt in praktijk nog steeds vaak van LHBTI-asielzoekers verwacht dat ze worstelen met hun identiteit, zeker als ze uit een LHBTI-vijandig land komen. Zo moest een man uit Guinee volgens de IND ‘inzicht bieden in de onmiddellijke omarming van zijn homoseksuele gerichtheid’. Veel LHBT-asielzoekers accepteren hun identiteit gelukkig, ook al leven ze in een LHBTI-vijandig land.

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), WODC en COC vinden dat in de complexe LHBTI-asielzaken het vier-ogen-principe zou moeten worden ingevoerd. Als de seksuele identiteit van een asielzoeker door een IND-ambtenaar niet geloofd wordt, zou het dossier altijd door een tweede ambtenaar beoordeeld moeten worden, zonder dat deze op de hoogte is van de beoordeling door de collega. Staatssecretaris Broekers-Knol vindt dat niet efficiënt, maar volgens het COC zou hier zorgvuldigheid voorop moeten staan.

COC en WODC pleiten verder voor de mogelijkheid dat LHBTI-asielzoekers tijdens hun verhoor door de IND om een Nederlandse tolk kunnen vragen, in plaats van een tolk uit het land of de regio van herkomst. Meer dan de helft van de LHBTI-asielzoekers vreest dat een tolk uit het land van herkomst negatief staat tegenover homoseksualiteit en dit tijdens het verhoor door de IND laat doorschemeren in lichaamshouding of woordkeuze. Ook zijn LHBTI-asielzoekers bang dat de seksuele identiteit via de tolk bekend wordt binnen de eigen etnische groep.

Lees HIER de overige voorstellen van het COC aan de regering. Het COC vroeg de regering en het parlement op dinsdag 8 oktober om de optimale bescherming voor LHBT-asielzoekers uit Iran te handhaven.

[Bron: COC NL – Foto Asielzoekers: CC-Directie Voorlichting]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , ,