Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Verbeterplan voor opvang van dakloze LHBTI-jongeren in de maak

13 december 2019 -

De regering komt met een verbeterplan voor de opvang van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. Dat is het eerste resultaat van het Regenboog Kerstconcert dat het COC op zaterdag 14 december organiseert met het Leger des Heils, HVO Querido en activisten in de Amsterdamse Westerkerk.

De Tweede Kamer heeft het voorstel voor een verbeterplan aangenomen, dat was ingediend door de Kamerleden Vera Bergkamp en Antje Diertens (beiden D66). De regering heeft inmiddels toegezegd dat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zo’n plan gaat maken. Het COC had hier de afgelopen weken met activisten bij de Kamer op aangedrongen.

Het COC wil dat de zorg voor dak- en thuisloze LHBTI-jongeren verbetert. De jeugdzorg zou meer oog moeten krijgen voor het oplossen van de problemen waar deze groep tegenaan loopt. Ook moeten er meer opvangplekken komen. Nu zijn er in Amsterdam bijvoorbeeld maar twee opvangplekken voor deze groep.

Om aandacht te vragen voor de positie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren, organiseren COC, Leger des Heils en HVO Querido op zaterdagavond 14 december een Regenboog Kerstconcert in de Amsterdamse Westerkerk. Daar treden tal van artiesten op en vertellen (voormalige) dak- en thuisloze LHBTI’s hun verhaal. HIER zijn nog enkele kaarten voor het concert verkrijgbaar.

In Nederland zijn er zeker 700 dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. Mogelijk zijn dat er in praktijk veel meer. Volgens buitenlands onderzoek is er namelijk sprake van een sterke oververtegenwoordiging: 25 tot 40 procent van de dak- en thuisloze jongeren in landen als de VS en Canada is LHBTI.

Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) spreekt van een blinde vlek: “We hebben eigenlijk onvoldoende zicht op het aandeel op dak- en thuisloze jongeren met een LHBTI-achtergrond. Wat zijn nou hun specifieke vragen en problemen?”

Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren staan vaak niet op de radar van de reguliere dak- en thuislozenzorg. Er is daar vaak een gebrek aan kennis en sensitiviteit om de jongeren te helpen bij problemen die samenhangen met de reacties op hun LHBTI-zijn. Dakloze LHBTI-jongeren komen vaak op straat terecht omdat ze thuis zijn verstoten omdat ze LHBTI zijn. COC Nederland, Leger des Heils en HVO Querido willen dit probleem onder de aandacht brengen en zoeken naar oplossingen. Het verbeterplan dat de regering heeft toegezegd is daarbij een belangrijke eerste stap.

Op straat gezet omdat je homo bent

Joel (20) is zaterdag in de Westerkerk één van de jongeren die vertelt hoe het was om thuisloos te zijn als jong LHBTI-persoon. Zijn moeder werd woedend toen hij vertelde dat hij homo is. ‘Je weet wat daarover in de Bijbel staat’, zei ze. Waarop Joel zei: “Maar ik ben zo geboren!” Zelf geloofde Joel in een God van liefde. Zijn ouders wilden dat hij vertrok. “Maar ik woon hier toch?”, zei Joel. Uiteindelijk is hij op zijn zeventiende gevlucht en zwierf hij maandenlang door Nederland.

Nu gaat het goed met Joel. Hij vond een kamer en doet een opleiding die hij leuk vindt. ‘Ik wil mijn verhaal delen om anderen te laten weten dat ze niet de enige zijn. Dat je trots mag zijn, dat je een gelukkig leven kunt hebben, dat je in jezelf moet geloven, geloven in wat je kan!’

[Bron/Illustraties: COC NL e.a.]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , , , , ,