Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Verbied transgender- en intersekse discriminatie in strafrecht

14 mei 2019 -

Verbied discriminatie van intersekse- en transgender personen expliciet in het Wetboek van Strafrecht. Die oproep doen Transgender Netwerk Nederland (TNN), de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) en COC Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op donderdag 16 mei over bestraffing van discriminatie.

Discriminatie van transgender- en intersekse personen komt veel voor, aldus de belangenorganisaties in hun brief. Transgender personen worden zeven keer vaker dan gemiddeld mishandeld of daarmee bedreigd, en zijn tien keer zo vaak slachtoffer van cyberpesten. Intersekse personen krijgen vaak te maken met ongewenste reacties die voorkomen uit onwetendheid, ongemak of onbegrip.

Toch staat in het Wetboek van Strafrecht geen enkel artikel dat transgender- en intersekse personen expliciet beschermt tegen discriminatie. De organisaties pleiten daarom voor een expliciet verbod op discriminatie wegens geslachtskenmerken, genderidentiteit en -expressie in alle non-discriminatie artikelen van het Wetboek van Strafrecht (art. 137c t/m g en 429quater).

Soms wordt discriminatie van intersekse- en transgender personen aangepakt via de omweg van de non-discriminatiegrond ‘geslacht’. In het meest gebruikte non-discriminatieartikel in het strafrecht (groepsbelediging, artikel 137 c) komt ‘geslacht’ echter niet voor. Daardoor zijn transgender- en intersekse personen niet beschermd tegen deze vorm van discriminatie. NNID, TNN en COC vragen de Kamer om daar snel verandering in te brengen.

Eerder dit jaar besloot het parlement, op aandringen van TNN, NNID en COC, om discriminatie van transgender- en intersekse personen expliciet te verbieden in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). De Senaat steunde daartoe in maart een voorstel van D66, PvdA en GroenLinks. De Awgb beschermt mensen tegen discriminatie in arbeid, onderwijs en dienstverlening.

COC, TNN en NNID pleitten eerder deze week ook voor een verhoging van de straffen op alle vormen van discriminatie. Dat deden de organisaties samen met o.a. het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) en het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN).

NNID, TNN en COC vinden het van groot belang dat er, naast strafrechtelijke maatregelen, ook preventieve maatregelen zijn om geweld tegen LHBTI’s te voorkómen. De Kamer spreekt daar in juni over.

[Bron: COC, NNID & TNT – Foto Support Trans People: Lis Dekkers]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Intersekseconditie, Politiek, Transgender, Veiligheid
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,