Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vijf politieke partijen op Curaçao voor openstelling huwelijk

5 maart 2021 -

WILLEMSTAD —  Uit een onlangs gehouden enquête blijkt dat vijf politieke partijen op Curaçao voorstander zijn van de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Daarnaast zijn drie partijen er voorstander van om op zijn minst een alternatief te vinden in de vorm van het geregistreerd partnerschap.


Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door de organisaties Igualdat Kòrsou, Foko, Curaçao Gay Pro en Human Rights Caribbean, blijken de partijen DP, KEM, Kumun, PIN en Vishon voor openstelling van het huwelijk zijn. MAN, PAR, PS en PNP geven aan bereid te zijn een alternatief te zoeken in de vorm van een geregistreerd partnerschap. De overige politieke partijen die op 19 maart deelnemen aan de verkiezingen op Curaçao van zijn tegen beide voorstellen.
 
De onderzoeksresultaten zijn op 4 maart officieel bekendgemaakt. Dat gebeurt in een historische week, aangezien op Aruba op maandag 1 maart met een meerderheid van zeventien tegen vier stemmen, een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek van Aruba is aangenomen. Hiermee wordt een groot aantal belangrijke aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek van kracht, waaronder geregistreerd partnerschap voor LGBTQ-koppels.

Het onderzoek moet volgens de initiatiefnemers gezien worden als een stemwijzer voor de LGBTQ-gemeenschap (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer) op Curaçao en hen een beter idee geven over het gedachtegoed van partijen die deelnemen aan de verkiezingen.


Voor de LGBTQ-gemeenschap zijn de onderzoeksresultaten een enorm positieve ontwikkeling. Vier jaar geleden bleek volgens de onderzoekers dat er onder de politieke partijen nog geen animo was om het burgerlijk huwelijk open te stellen voor paren van hetzelfde geslacht.

Het is volgens de betrokken organisaties op Curaçao een historische mijlpaal dat nu negen lokale politieke partijen voorstander zijn van gelijke rechten voor paren van hetzelfde geslacht. Dat is een meerderheid van de 15 partijen die aan de verkiezingen op Curaçao van 19 maart deelnemen. 

Een vonnis van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gaf Curaçao al in 2015 de opdracht om dit soort zaken wettelijk te regelen. Curaçao is dus al 6 jaar in gebreke voor het internationaal recht, zo stellen de vier organisaties die de enquête hebben gehouden.


De vier organisaties – Igualdat Kòrsou, Foko, Curaçao Gay Pro en Human Rights Caribbean –

vinden de realisatie van het geregistreerd partnerschap een stap in de goede richting, al is er bij het openstellen van het burgerlijk huwelijk pas echt sprake van gelijkheid.

COC Nederland werkt samen met diverse LHBTI-organisaties op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

FOTO: www.curacaopride.com

Categorie:
Algemeen, Geloof & cultuur, homepage, Internationaal, Politiek, Veiligheid
Tags: