Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Weg is vrij voor meerouderschap en draagmoederschap

22 maart 2019 -

De weg is vrij voor een meerouderschaps- en draagmoederschapswet. Dat blijkt uit vijf onderzoeksrapporten die minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister Van Engelshoven (Emancipatie) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. COC Nederland en Meer dan Gewenst roepen Kamer en kabinet vandaag in een brief op om meerouderschap en draagmoederschap nog dit voorjaar te regelen.

“De weg is vrij voor een meerouderschaps- en draagmoederschapswet”, aldus COC en Meer dan Gewenst. “We roepen kabinet en Kamer op om geen dag langer te wachten met wetgeving, in het belang van kinderen die geboren worden dankzij de hulp van een draagmoeder of die opgroeien in meeroudergezinnen.”

Minister Dekker vroeg vijf commissies en organisaties* begin 2018 om advies over wetgeving op het gebied van meerouderschap, draagmoederschap en andere zaken uit het advies van de Staatscommissie Herijking ouderschap uit 2016. Hij gaf hen daarvoor een jaar de tijd.

De commissies en organisaties onderzochten welke wetswijzigingen er op hu  gebied wenselijk, noodzakelijk of mogelijk zijn wanneer meerouderschaps- en draagmoederschapswetgeving wordt ingevoerd. Ze stellen nu een reeks praktische oplossingen voor.

In het regeerakkoord van VVD, CDA,  D66 en ChristenUnie (2017) werd bepaald dat meerouderschap en draagmoederschap nader onderzocht zouden worden. Pas daarna zou de regering beginnen met wetgeving.

Meer dan Gewenst en COC protesteerden tegen het uitstel als gevolg van de nieuwe onderzoeken. Volgens de belangenorganisaties had de regering al lang aan wetgeving kunnen beginnen. De Staatscommissie Herijking ouderschap adviseerde de regering namelijk al in 2016 om wetgeving voor meerouderschap, -gezag en draagmoederschap in te voeren.

COC en Meer dan Gewenst pleiten al negen jaar voor deze wetgeving en de Staatscommissie bepleitte dat in 2016. Vlak voor de laatste Kamerverkiezingen (2017) beloofden acht politieke partijen in COC’s Regenboog Stembusakkoord om meerouderschap en -gezag snel te regelen.

Onder het motto ‘Meerouderschap nu!’ riepen COC en Meer dan Gewenst het kabinet afgelopen zomer op om haast te maken met wetgeving. Langs de route van de grachtenparade van Pride Amsterdam hingen spandoeken, er voer een boot mee met regenbooggezinnen van Meer dan Gewenst, er stond een open brief in de Volkskrant en de televisiejournaals besteedden aandacht aan de kwestie.

Minister Dekker en minister Van Engelshoven schrijven dat ze in het voorjaar, dus uiterlijk 21 juni, hun standpunt over meeroudeschap en draagmoederschap naar de Kamer sturen. Wanneer begonnen zal worden met wetgeving is nog steeds onduidelijk. De Tweede Kamer besluit op 27 maart over het voorstel van het COC en Meer dan Gewenst om haast te maken met wetgeving.

*) De organisaties die advies uitbrachten zijn: Staatscommissie Internationaal Privaatrecht, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Zorginstituut Nederland.

[Bron: COC NL – Foto COC en Meer dan Gewenst voeren actie voor meerouderschap tijdens Pride Amsterdam 2018: Tom Knoflook voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Jouw belangen, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , ,