Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Wereldwijde actie voor vrijheid van meningsuiting

22 september 2017 -

Wereldwijd wordt de vrijheid van meningsuiting bedreigd, wordt het maatschappelijk middenveld de mond gesnoerd. Dat treft ook veel LHBTI-organisaties en activisten. Samen met tal van andere maatschappelijke organisaties van over de hele wereld, verenigd in de CIVICUS-alliantie, voeren wij daartegen de komende dagen actie onder het motto SPEAK!.

We spreken ons uit tegen beperking van de vrijheid van meningsuiting. Maar niet op vrijdag 22 september. Want soms spreekt stilte luider dan woorden. Dus begint deze campagne vrijdag met een Dag van Stilte in solidariteit met degenen wie het zwijgen wordt opgelegd. Daarom plaatsen wij vandaag een zwart beeld op onze website.

Op zaterdag 23 september SPREEKT de wereld als EEN. Laat die dag van je horen op Together We Speak! Via Twitter kun je de actie volgen en je stem laten horen met de hashtag #TogetherWeSpeak. Lees HIER welke acties en manifestaties in ons land georganiseerd worden.

LHBTI-activisten zijn vaak extra kwetsbaar voor beperking van de vrijheid van meningsuiting. Ze lopen veel gevaar als ze voor hun rechten opkomen. In 72 landen zijn homoseksuele handelingen strafbaar. De laatste jaren hebben regimes in verschillende landen geprobeerd die strafmaat verder te verhogen of LHBTI-organisaties op andere manieren het werken onmogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld in Algerije, Litouwen, Nigeria en Rusland door het verbieden van zogenaamde ‘homoseksuele propaganda’.

LHBTI-activisten en gemeenschappen worden vaak tot zondebok gemaakt en hun fundamentele vrijheid van meningsuiting, van vergadering en om te demonstreren wordt ingeperkt. Het werken wordt hen vrijwel onmogelijk gemaakt door invallen van de politie bij LHBTI-organisaties en bijeenkomsten, verscherpt financieel toezicht, een verbod voor LHBTI-organisaties om zich te laten registreren of door het verbieden van Prides.

COC Nederland werkt internationaal in tientallen landen met LHBTI-activisten samen om aan deze misstanden een einde te maken en rechten van LHBTI’s op te bouwen. Daarvoor wordt gewerkt aan het opbouwen en de wettelijke registratie van LHBTI-organisaties, gemeenschapsvorming en het ontwikkelen van politiek-maatschappelijke actie. Bovendien werkt het COC met hen samen om de schendingen van de burger- en mensenrechten van LHBTI’s aan de kaak te stellen bij internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, de Raad van Europa of de Organisatie van Afrikaanse Eenheid.

SPEAK! is een initiatief van CIVICUS, een wereldwijde alliantie van organisaties uit het maatschappelijk middenveld. De actie is er op gericht om het bewustzijn te vergroten over de wereldwijde bedreigingen van fundamentele burger- en mensenrechten en om daarvoor onderlinge solidariteit op te bouwen. SPEAK! valt heel bewust samen met de 2de verjaardag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Om die te bespreken zijn wereldleiders bijeen in New York tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. SPEAK! geeft hen het signaal dat de stem van gewone burgers essentieel is voor het realiseren van een duurzame wereld voor ons allemaal.

[Bron: COC NL – Illustraties: SPEAK!]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , ,