Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Zicht op afschaffing deskundigenverklaring

10 december 2019 -

De deskundigenverklaring die je nu als transgender persoon nog nodig hebt om het geslacht op je geboorteakte te laten wijzigen, wordt waarschijnlijk afgeschaft. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) dat op 10 december in consultatie gaat. COC en TNN zijn blij met het voorstel, en de organisaties betreuren het dat het niet gaat gelden voor jongeren onder de 16 jaar.

Wanneer de wet in werking treedt, kun je als aanvrager je wens tot wijziging van de geslachtsregistratie melden bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Na vier tot twaalf weken moet je dat besluit bevestigen. Daarna wordt je geboorteakte aangepast. Je hoeft daarvoor niet meer naar je geboorteplaats, zoals nu nog het geval is, maar dit kan ook bij de burgerlijke stand van je huidige woonplaats.

TNN, NNID en COC pleiten al jaren voor afschaffing van de deskundigenverklaring, en zijn blij dat het wetsvoorstel er is. In diverse brieven en gesprekken hadden de belangenorganisatie de regering voorgesteld om het voor iedereen mogelijk te maken om met een eenvoudige administratieve procedure en zonder deskundigenverklaring of rechterlijk oordeel de geslachtsregistratie te wijzigen.

Zelfbeschikkingsrecht

De nieuwe regels gaan helaas niet gelden voor transgender kinderen onder de 16 jaar. Zij kunnen hun geslachtsregistratie in het voorstel van minister Dekker wel wijzigen, maar dat moet via de rechter. TNN en COC vinden dat een schending van het zelfbeschikkingsrecht van transgender kinderen. Die weten vaak al op jonge leeftijd precies tot welk geslacht ze behoren. Ze ondervinden in hun dagelijks leven, op school en daarbuiten, veel problemen door paspoorten, diploma’s en andere documenten waarop een ander geslacht vermeld staat dan waarin ze leven.

Het voorstel van Dekker biedt ook geen soelaas voor intersekse personen, die voor wijziging van hun geslachtsregistratie nog steeds naar de rechter moeten.

Het wetsvoorstel van minister Dekker gaat op 10 december via internet in consultatie, wat betekent dat maatschappelijke organisaties en personen er over kunnen adviseren. COC en TNN zullen er tijdens de consultatie voor pleiten dat ook transpersonen onder de 16 jaar hun geslachtsregistratie zonder tussenkomst van de rechter kunnen wijzigen en dat de procedure voor intersekse personen wordt vereenvoudigd.

Naar verwachting zal de wet niet voor 2021 in werking treden.

[Bron: COC NL, TNN – Foto minister Dekker: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , , ,