Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Aandacht voor situatie LHBT-kinderen in Guyana bij Verenigde Naties

16 januari 2013 -

“Het is historisch dat het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties aandacht besteedt aan de rechten van LHBT-kinderen in Guyana. En dat nog wel in de eerste tien minuten van de sessie!”, zegt Zenita Nicholson, LHBT-activiste uit Guyana.

Samen met haar collega Renuka Anandjit, beiden (zie foto) van de organisatie SASOD (Society Against Sexual Orientation Discrimination), kon Nicholson dankzij het COC van  14 tot 16  januari jl. aanwezig zijn bij de VN in Genève om aandacht te vragen voor de rechten van LHBT-kinderen in het Zuid-Amerikaanse land.

Herhaaldelijk kwam het Comité terug op de vraag wat de overheid van Guyana doet aan het terugdringen van discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit op scholen in Guyana. Door pesterijen en geweld van medescholieren en docenten stoppen nu veel kinderen (vooral jongens) voortijdig met school. De overheid van Guyana gaf uiteindelijk aan niet op de hoogte te zijn van de problematiek “omtrent discriminatie vanwege seksuele voorkeur”. De VN riep Guyana op om trainingen voor leraren op te zetten, zodat het klimaat op scholen minder homo- en transfoob wordt.

“Ik ben erg blij dat het Comité de situatie van LHBT-jongeren heeft besproken. Ook al was het antwoord van de overheid teleurstellend, deze kwestie is nu opgenomen in de VN-documentatie en dit resultaat kunnen wij gebruiken als we in Guyana met de instanties gaan praten. Ons doel is ervoor te zorgen dat alle kinderen in Guyana gelijke kansen hebben en bescherming tegen discriminatie genieten, ongeacht hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit, en dit is een klein stapje in de goede richting,” geeft Nicholson van SASOD aan.

COC ondersteunde een coalitie van maatschappelijke organisaties uit Guyana in het schrijven en indienen van een schaduwrapportage voor het Kinderrechtenverdrag en faciliteerde de aanwezigheid van de twee activisten in Genève zodat zij de situatie van LHBT-kinderen in Guyana onder de aandacht van het VN-Kinderrechtencomité en de Guyanese overheid konden brengen.

[Bron: COC NL – Foto: Nori Spauwen/COC NL]

Het COC komt op voor LHBT-rechten. Steun jij het COC?

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , ,