Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Amerikaans Hooggerechtshof gaat openstelling huwelijk behandelen

17 januari 2015 -

Afgelopen vrijdag heeft het Amerikaanse federale Hooggerechtshof beslist zich te gaan uitspreken over de beroepszaken over de openstelling van het huwelijk voor paren van geslacht in de staten Louisiana, Kentucky, Michigan, Ohio en Tennessee. De federale regering heeft laten weten de openstelling te zullen bepleiten bij het Hooggerechtshof.

Het Hooggerechtshof gaat zich over twee kwesties uitspreken: 1) is er sprake van een grondwettelijk recht voor paren van gelijk geslacht om in het huwelijk te treden en 2) dienen staten de huwelijken van paren van gelijk geslacht die in andere staten gesloten zijn te erkennen.

Als het Hooggerechtshof beide vragen bevestigend beantwoordt, dan is de kwestie definitief beslist en zal in heel Amerika het huwelijk opengesteld moeten worden voor paren van gelijk geslacht – nu is dat het geval in 36 staten en in Washington-stad (District of Columbia).

Mocht het Hooggerechtshof de eerste vraag met ‘nee’ beantwoorden, dan duurt de huidige chaotische toestand voort met staten die wel en die het huwelijk niet hebben opgesteld. Daarbij is het zelfs mogelijk dat in staten waar het afgelopen jaar het huwelijk door rechterlijke uitspraken is opengesteld dit weer door de parlementen in die staten ongedaan wordt gemaakt. Mogelijk blijven de inmiddels al wel gesloten huwelijken van paren van gelijk geslacht in die staten geldig, maar zelfs dat is niet helemaal zeker en de rechtsgeldigheid van deze huwelijken zal vrijwel zeker door fervente tegenstanders van het opengestelde huwelijk worden aangevochten.

De hoorzittingen over deze zaken worden eind april gehouden, het vonnis door het Hooggerechtshof zal waarschijnlijk in juni of juli bekend worden.

Minister van Justitie Eric Holder heeft laten weten dat de federale regering bij het Hooggerechtshof zal pleiten voor de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Die stap is in lijn met de uitspraak van president Barack Obama al voor zijn herverkiezing in 2012 dat hij een voorstander is van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. “Het is tijd dat ons land een volgende belangrijke stap voorwaarts zet om fundamentele gelijkheid voor allen te verzekeren – ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt of van wie je houdt”, zei Holder.

[Bron: COC NL – Foto SCOTUS: CC-Anthony C. Maki]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Internationaal
Tags:
, , , ,