Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Amerikaanse verkiezingen historische doorbraak voor LHBT’s

7 november 2012 -

De herverkiezing van de meest LHBT-vriendelijke president ooit, de verkiezing van de eerste openlijke LHBT’er in de Senaat en voor het eerst winst in referenda over het ‘homohuwelijk’ – daarmee zijn de Amerikaanse verkiezingen van dinsdag 6 november 2012 een historische doorbraak geworden voor LHBT’s.

Het was tot de laatste dag spannend, maar uiteindelijk heeft zittend president Barack Obama zijn Republikeinse uitdager Mitt Romney met duidelijke cijfers verslagen.

De Amerikaanse LHBT-beweging is daar erg blij mee, want met nog vier jaar Obama in het Witte Huis kan er verder gewerkt worden aan wetgeving om de gelijkberechtiging en sociale acceptatie voor LHBT’s, terwijl met Romney aan het roer er voor LHBT’s waarschijnlijk niets goeds te verwachten was.

Barack Obama mag met recht de meest LHBT-vriendelijke president ooit genoemd worden – niet enkel in woorden, maar vooral ook in daden. Zo maakte Obama een einde aan het Don’t Ask, Don’t Tell-beleid in het Amerikaanse leger en voerde hij non-discriminatiewetgeving (ENDA) in waar ook seksuele gerichtheid onderdeel van is.

Begin dit jaar verklaarde Obama bovendien voorstander te zijn van de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht en gaf hij de juridische strijd op tegen de afschaffing van de Defence of Marriage Act (DOMA) – een wet die federale instellingen verplicht om enkel de huwelijken van een man en een vrouw te erkennen en niet die van paren van gelijk geslacht.

 

Tammy Baldwin won een Senaatszetel voor Wisconsin – een historische prestatie, want de Democrate is niet alleen de eerste vrouwelijke senator voor haar staat, maar ook de eerste openlijke LHBT’er in de Senaat.

Er werden verder ook vijf openlijk homoseksuele mannen – allemaal Democraten –  in het Huis van Afgevaardigden gekozen. Een recordaantal! Herkozen werden: Jared Polis (Colorado), David

Cicilline (Rhode Island). Nieuwkomers zijn: Mark Takano (Californië), Sean Patrick Maloney (New York) en Mark Pocan (Wisconsin). Pocan maakte ook nog een beetje geschiedenis door de eerste openlijke LHBT’er te zijn die een Congreszetel overnam van een andere openlijke LHBT’er – in dit geval de oude zetel van Afgevaardigde Tammy Baldwin.

Democrate Kyrsten Sinema (Arizona) is de eerste openlijk biseksueel die lid van het Congres wordt.

De voorstanders van de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht hebben de referenda daarover in de staten Maine, Maryland, Minnesota en Washington gewonnen.

Dat is een doorbraak, want in de ruim dertig referenda die tot nu gehouden werden, wonnen steeds de tegenstanders van het ‘homohuwelijk’. Het is nu voor het eerst dat de kiezers zelf zich uitspreken voor het ‘homohuwelijk’, want tot nu gebeurde dat via het parlement of door de tussenkomst van een rechter.

De zeges in Maine en Maryland betekent dat in deze staten het huwelijk wordt opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Niet onmiddellijk, want daar dienen nog wel een aantal formaliteiten voor uitgevoerd te worden, maar in Maine zullen de eerste huwelijken tussen 7 december en 6 januari a.s. gesloten kunnen worden en in Maryland vanaf 1 januari 2013.

In Washington was het huwelijk al opengesteld en is een poging om dit door een volksstemming weer ongedaan te maken mislukt. In Minnesota hebben de kiezers een grondwettelijk amendement dat het huwelijk definieert als een exclusieve band tussen een man en een vrouw afgewezen.

Het aantal Amerikaanse staten waar het huwelijk is opengesteld voor paren van gelijk geslacht komt nu op 9 te weten: Connecticutt, Iowa, New Hampshire, New York, Maine, Maryland, Massachusetts, Vermont, Washington – en op 10 als we het District of Columbia (Washington-stad) meerekenen.

Ook wel tekenend: in Iowa mislukte een poging van de tegenstanders van het ‘homohuwelijk’ om via een referendum rechter David Wiggens van het Hooggerechtshof van de staat Iowa te laten afzetten. Wiggens behoorde tot de rechters die oordeelde dat een verbod op het openstellern van het huwelijk ongrondwettelijk was.

[Bron: COC NL  – Foto Barack Obama – Hipertato]

zp8497586rq
Categorie:
Internationaal
Tags:
, , ,