Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Amnesty: “EU-aanpak homo/transfobie ontoereikend”

18 september 2013 -

De Europese Unie en haar lidstaten slagen er niet in om burgers voldoende te beschermen tegen discriminatie en geweld en ze doen te weinig inspanningen om hate crimes tegen LHBT’s  aan te pakken. Tot die conclusie komt  Amnesty International in een nieuw rapport dat de mensenrechtenorganisatie in Brussel heeft gepresenteerd.

Amnesty - Because Of Who I AmHet rapport Because of who I am: Homophobia, transphobia and hate crime in Europe hekelt de hiaten in de wetgeving van EU-lidstaten. Verscheidene daarvan beschikken niet over een juridisch kader waarin hate crimes op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit worden erkend. 

“Dit is onaanvaardbaar, want in het internationaal recht worden seksuele gerichtheid en genderidentiteit wel degelijk erkend als mogelijk motief van discriminatie”, zegt Marco Perolini, die zich voor Amnesty International verdiept in discriminatie in Europa en Centraal-Azië. De briefing wijst ook op de gebrekkige Eu-standaarden om homo/transfobie te bestrijden.

Amnesty International benadrukt dat hate crimes verschillen van andere misdrijven, omdat ze berusten op discriminatie, en daardoor ernstige en langdurige invloed op slachtoffers kunnen hebben. “Ze moeten dan ook als dusdanig worden erkend en geregistreerd. In verscheidene EU-lidstaten blijkt de wetgeving rond hate crimes echter ontoereikend.”

Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, Italië en Letland worden door Amnesty in dit rapport met name berispt. In die landen is het niet mogelijk om hate crimes die worden gepleegd omwille van de (vermeende) seksuele gerichtheid van het slachtoffer als zodanig te laten erkennen. In landen als Kroatië en Griekenland is de juridische erkenning er wel, maar wordt de wet in de praktijk niet toegepast. Daardoor worden homo/transfobe motieven van misdrijven niet geregistreerd of nader onderzocht.

Amnesty International vraagt dat hate crimes op grond van homo/transfobie in de Europese wetgeving worden opgenomen. “De EU en haar lidstaten moeten de nodige maatregelen nemen om discriminatie te bestrijden. Vandaag bestaat er een dubbele standaard die de indruk geeft dat sommige vormen van geweldpleging minder aandacht en bescherming verdienen dan andere. Zoiets is ontoelaatbaar binnen de Europese Unie, waar men prat gaat op gelijkheid en inclusie”, besluit Perolini.

[Bron/Illustraties: Amnesty International]

 

 

 

Categorie:
Internationaal, Transgender, Veiligheid
Tags:
, , , , , , ,